Chủ Đề

Giải KHTN 7 SGK Chân Trời Sáng Tạo

Bài 1 Phương pháp và kĩ năng học tập môn khoa học tự nhiên

CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC- SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN

Bài 2: Nguyên tử

Bài 3: Nguyên tố hoá học

Bài 4: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TỬ

Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hoá học

Bài 7: Hoá trị và công thức hoá học

CHỦ ĐỀ 3: TỐC ĐỘ

Bài 8: Tốc độ chuyển động

Bài 9: Đồ thị quãng đường - thời gian

Bài 10: Đo tốc độ

Bài 11: Tốc độ và an toàn giao thông

CHỦ ĐỀ 4: ÂM THANH

Bài 12: Mô tả sóng âm

Bài 13: Độ to và độ cao của âm

Bài 14: Phản xạ âm

CHỦ ĐỀ 5: ÁNH SÁNG

Bài 15: Ánh sáng, tia sáng

Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng

Bài 17: Ảnh của vật tạo bởi gương

CHỦ ĐỀ 6: TỪ

Bài 18: Nam châm

Bài 19: Từ trường

Bài 20: Từ trường Trái Đất - Sử dụng la bàn

Bài 21: Nam châm điện

CHỦ ĐỀ 7: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

Bài 22: Vai trò của trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật

Bài 23: Quang hợp ở thực vật

Bài 25: Hô hấp tế bào

Bài 27: Trao đổi khí ở sinh vật

Bài 28: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật

Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật

CHỦ ĐỀ 8: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT VÀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Bài 32: Cảm ứng ở sinh vật

Bài 33: Tập tính ở động vật

CHỦ ĐỀ 9: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT

Bài 34: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật

CHỦ ĐỀ 10: SINH SẢN Ở SINH VẬT

Bài 37: Sinh sản ở sinh vật

Bài 38: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật

CHỦ ĐỀ 11: CƠ THỂ SINH VẬT LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT

Bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất