[SOẠN BÀI] NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

April 20, 2023
Soạn Văn 6 Sách Cánh Diều
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

SOẠN VĂN 6 CÁNH DIỀU HỌC KÌ 2

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

Nội dung ôn tập cuối học kì I

Tự đánh giá cuối học kì 1

SOẠN VĂN 6 CÁNH DIỀU HỌC KÌ 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Nội dung ôn tập cuối học kì 2

Tự đánh giá cuối học kì 2