[SOẠN BÀI] ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH (TIẾP THEO)

July 19, 2021
Soạn Văn 7
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn văn lớp 7 Tập 1

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Soạn văn lớp 7 Tập 2

Bài 18

 • Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
 • Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
 • Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Bài 19

 • Tục ngữ về con người và xã hội
 • Rút gọn câu
 • Đặc điểm của văn bản nghị luận
 • Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Bài 20

 • Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • Câu đặc biệt
 • Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
 • Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Bài 21

 • Sự giàu đẹp của tiếng việt
 • Thêm trạng ngữ cho câu
 • Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Bài 22

 • Thêm trạng ngữ cho câu
 • Cách làm văn lập luận chứng minh
 • Luyện tập lập luận chứng minh

Bài 23

 • Đức tính giản dị của Bác Hồ
 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
 • Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Bài 24

 • Ý nghĩa của văn chương
 • Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
 • Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Bài 25

 • Ôn tập văn nghị luận
 • Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
 • Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
 • Trả bài tập làm văn số 5

Bài 26

 • Sống chết mặc bay
 • Cách làm bài văn lập luận giải thích
 • Luyện tập lập luận giải thích
 • Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Bài 27

 • Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
 • Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
 • Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Bài 28

 • Ca Huế trên sông Hương
 • Liệt kê
 • Trả bài tập làm văn số 6
 • Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Bài 29

 • Quan Âm Thị Kính
 • Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
 • Văn bản đề nghị

Bài 30

 • Ôn tập phần văn
 • Dấu gạch ngang
 • Văn bản báo cáo

Bài 31

 • Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2
 • Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
 • Ôn tập về phần tập làm văn

Bài 32

 • Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 33

 • Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2
 • Hoạt động ngữ văn

Bài 34

 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)
 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm