[Soạn bài]: Tổng quan văn học Việt Nam

September 16, 2021
Soạn Văn 10
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn văn lớp 10 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Soạn văn lớp 10 Tập 2

Tuần 19

 • Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)
 • Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
 • Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)

Tuần 20

 • Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm
 • Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21

 • Tựa "Trích diễm thi tập"
 • Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)
 • Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Tuần 22

 • Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)
 • Trả bài làm văn số 4

Tuần 23

 • Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)
 • Phương pháp thuyết minh
 • Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24

 • Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục - trích Truyền kì mạn lục)
 • Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25

 • Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26

 • Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa)
 • Đọc thêm: Tào Thào uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam quốc diễn nghĩa)
 • Trả bài làm văn số 5
 • Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)

Tuần 27

 • Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)
 • Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28

 • Truyện Kiều
 • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29

 • Truyện Kiều (tiếp theo - Trao duyên)
 • Truyện Kiều (tiêp theo - Nỗi thương mình)
 • Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30

 • Truyện Kiều (tiếp theo - Chí khí anh hùng)
 • Truyện Kiều (tiếp theo - Đọc thêm: Thề nguyền)
 • Trả bài làm văn số 6

Tuần 31

 • Văn bản văn học
 • Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Tuần 32

 • Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 • Các thao tác nghị luận
 • Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)

Tuần 33

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
 • Viết quảng cáo

Tuần 34

 • Tổng kết phần văn học

Tuần 35

 • Trả bài làm văn số 7
 • Ôn tập phần làm văn