[TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] ĐẤT NƯỚC (NGUYỄN KHOA ĐIỀM)

October 20, 2021
Soạn Văn 12
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn văn lớp 12 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Soạn văn lớp 12 Tập 2

Tuần 19

 • Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Nhân vật giao tiếp

Tuần 21

 • Vợ Nhặt (Kim Lân)
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

 • Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
 • Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Tuần 23

 • Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Tuần 24

 • Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
 • Thực hành về hàm ý

Tuần 25

 • Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
 • Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

 • Thuốc (Lỗ Tấn)
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận

Tuần 27

 • Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Tuần 28

 • Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
 • Phát biểu tự do

Tuần 31

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

Tuần 32

 • Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ôn tập phần làm văn

Tuần 33

 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

 • Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12