[TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] LẼ GHÉT THƯƠNG

October 4, 2021
Soạn Văn 11
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

Soạn văn lớp 11 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Soạn văn lớp 11 Tập 2

Tuần 19

 • Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

 • Hầu trời (Tản Đà)
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

 • Vội vàng (Xuân Diệu)
 • Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

 • Tràng Giang (Huy Cận)
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

 • Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
 • Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24

 • Từ ấy (Tố Hữu)
 • Lai tân (Hồ Chí Minh)
 • Nhớ đồng (Tố Hữu)
 • Tương tư (Nguyễn Bính)
 • Chiều xuân (Anh Thơ)
 • Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

 • Tôi yêu em (Pu-Skin)
 • Bài thơ số 28 (Ta-go)
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

 • Người trong bao (Sê-khốp)
 • Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

 • Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
 • Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30

 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

 • Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

 • Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

 • Ôn tập phần văn học (Kì 2)
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

 • Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm