Ibaitap

Tôi Là Biên tập viên tại website I Bài Tập. Một người viết blog tự do đến từ Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Học Viện Báo Chí tôi bắt đầu Xây dựng lên websites Ibaitap.com. Với niềm đam mê của mình tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc những thông tin hữu ích và bổ sung thêm những kiến thức phong phú đáng tin cậy nhất.

Recent Posts by this Author

No items found.