[SOẠN BÀI] BỤNG VÀ RĂNG, MIỆNG, TAY, CHÂN

I. CHUẨN BỊ

Câu: Đọc trước truyện Bụng và Răng Miệng, Tay, Chân, tìm hiểu thêm về tác giả Ê-dốp (Aesop). (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 10)

Lời giải chi tiết: 

Ê-dốp (khoảng 620 - 564 TCN) là một nhà văn Hy Lạp, ông sinh ra là một người nô lệ, sống tại đảo Samos vào giữa thế kỷ 6 TCN thuộc giai đoạn Hy Lạp cổ đại. Ê-dốp được xem là tác giả của rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới. Truyện của ông được truyền miệng, sưu tập qua nhiều thế kỷ và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau theo truyền thống kể chuyện vẫn tiếp tục đến ngày nay. Trong những câu chuyện này, động vật có thể trò chuyện, có tính cách như con người. Với đa số nhân vật chính trong câu chuyện là những con vật đã được nhân cách hóa, truyện ngụ ngôn của Ê-dốp hàm chứa những thông điệp sâu sắc mà giản dị, được chuyển tải đến người đọc bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Cuối mỗi chuyện sẽ là thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa nhằm nhắn nhủ bạn đọc những chân lý giản dị trong cuộc sống.

II. CÂU HỎI GIỮA BÀI 

Câu 1: Lí do gì khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn?  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết: 

Các thành viên phải họp bàn vì mình phải làm việc vất vả còn Bụng thì nhàn rỗi.

Câu 2: Chú ý cách phản ứng của các thành viên cơ thể. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết: 

Phản ứng của các thành viên:

  • Tay – bỏ ham gắp thịt.
  • Miệng - từ chối nhất quyết không xơi.
  • Răng – ngồi chơi.

Câu 3: Kết quả cuối cùng thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết: 

Kết quả: tay oặt ẹo, miệng khô đắng ngắt còn chân thì không mang nổi cơ thể.

Câu 4: Khổ thơ cuối có phải là bài học của truyện hay không? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết: 

Khổ thơ cuối là bài học của truyện đó là mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa, gắn bó với nhau để cùng tồn tại. Vì vậy cần phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.

III. CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Dựa vào văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân, hãy kể tóm tắt câu chuyện bằng văn xuôi. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết: 

Một ngày đẹp trời, các thành viên trên cơ thể cùng nhau họp lại và đình công bởi thấy bất công do anh Bụng nhàn nhã không phải làm việc còn các thành viên khác phải làm việc vất vả. Tay đã bỏ hẳn gắp thịt, Miệng nhất quyết không xơi còn Răng nhàn rỗi ngồi chơi. Kết quả là tất cả đều mệt rã rời và nhận ra hành động sai trái của mình sau đó cùng nhau đoàn kết để có cơ thể khỏe mạnh.

Câu 2: Đối chiếu với khái niệm truyện ngụ ngôn ở phần Kiến thức ngữ văn để nêu ra sự giống và khác nhau giữa truyện ngụ ngôn này với các truyện ngụ ngôn đã học (Gợi ý: tìm sự giống và khác nhau về đề tài, cách kể, nhân vật, nội dung, bài học,...). (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Theo em, có thể rút ra được bài học gì từ truyện ngụ ngôn Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết: 

Bài học rút ra là mỗi thành viên đều không thể sống tách biệt mà phải nương tựa, gắn bó lẫn nhau để cùng tồn tại vì vậy phải biết hợp tác và tôn trọng công sức của nhau.

Câu 4: Tìm đọc truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (Việt Nam), so sánh với truyện ngụ ngôn trên của Ê- dốp và nêu nhận xét của em. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 11)

Lời giải chi tiết:

⇒ Nhận xét: Cả hai đều có nhiều điểm giống nhau về nội dung và bài học chỉ khác nhau chủ yếu về thể loại và nhân vật trong truyện.