[SOẠN BÀI] CÁCH GHI CHÉP ĐỂ NẮM CHẮC NỘI DUNG BÀI HỌC

I. CHUẨN BỊ ĐỌC 

Đề bài: Mỗi khi đọc lại phần ghi chép bài học trong các trang vở của mình, em có thấy nội dung ghi chép của em dễ hiểu, dễ nhớ hay không?(SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 102)

Lời giải chi tiết:

Em thấy phần ghi chép của em dễ nhìn và dễ tìm nhưng chưa giúp em dễ nhớ khi đọc lại vì nó thiếu sự khoa học và dễ hiểu.

II. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN 

Câu 1: Đoạn văn in nghiêng có vai trò thế nào trong văn bản? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 102)

Lời giải chi tiết:

Đoạn in nghiêng trong văn bản có vai trò giải thích nghĩa cho các thuật ngữ chính mà văn bản nhắc tới. 

Câu 2: Đã bao giờ em dùng các "mẹo nhỏ" này trong ghi chép chưa? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 103)

Lời giải chi tiết:

Em đã từng dùng các “mẹo nhỏ” trong ghi chép.

III. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI

Câu 1: Những dấu hiệu nào trong văn bản trên giúp em nhận ra đây là văn bản giải thích về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động? Mục đích của văn bản này là gì? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Những dấu hiệu trong văn bản giúp em nhận ra đây là văn bản giải thích về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động là: 

  • Có các bước hướng dẫn, đề mục rõ ràng và có hình ảnh minh hoạ cụ thể. 
  • Giới thiệu những mẹo đọc liên quan đến hoạt động học tập.
  • Cung cấp thông tin bổ ích, trình bày ngắn gọn và dễ hiểu. 

⇒ Mục đích của văn bản là hướng dẫn học sinh cách ghi chép khoa học để nắm bắt thông tin của văn bản nhanh nhất.

Câu 2: Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản trên. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

- Thông tin cơ bản của văn bản đó là hướng dẫn cách ghi chép thông tin nhanh để nắm bắt thông tin hiệu quả. 

- Đặc điểm của văn bản rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn, được chia làm nhiều đề mục có hình ảnh minh hoạ còn mục đích viết của văn bản giúp học sinh ghi chép có hiệu quả để nắm bắt thông tin nhanh nhất.

⇒ Đặc điểm trình bày và mục đích của văn bản có sự gần gũi và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Câu 3: Hình minh họa trong mục A (mục 1. Phân vùng) đã hỗ trợ như thế nào cho phần lời trong việc thể hiện thông tin cơ bản ở phần này? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh minh hoạ ở mục A đã giúp người đọc dễ dàng hình dung hơn giúp phần lời được thể hiện rõ ràng. 

Câu 4: Việc tách riêng mỗi “mẹo nhỏ” trong ghi chép thành một đoạn riêng và đánh dấu bằng gạch đầu dòng trong mục Mẹo nhỏ giúp ghi chép để khi đọc là hiểu ngay có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin chi tiết của văn bản? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Tác dụng: Cho thấy đây là thông tin chi tiết, cách làm này đảm bảo sự sắp xếp thông tin theo bậc giúp cho việc truyền tải thông tin mạch lạc và có thứ tự hơn.

Câu 5: Theo em, các từ ngữ, câu văn được in đậm và được đánh dấu bằng các chữ số 1,2,3,4 ở một số dòng trong mục B (Học cách tìm nội dung chính) có tác dụng gì trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Tác dụng: nêu lên những nội dung chính trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

Câu 6: Văn bản đã mang lại những điều gì có ích cho việc ghi chép trong học tập của em? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Văn bản đã giúp em có cách lập ra quy tắc ghi chép, tìm ra nội dung chính và phân tích đối chiếu. Đây đều là những điều cần thiết để ghi chép một cách có khoa học và dễ hiểu hơn.