[SOẠN BÀI] CÁCH GỌT CỦ HOA THUỶ TIÊN

I. CHUẨN BỊ ĐỌC 

Câu 1: Khi quan sát ai đó tỉ mẩn chăm sóc một nhành hoa hay một chậu cây, em có suy nghĩ như thế nào về họ? Hãy chia sẻ với bạn về điều ấy? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 47)

Lời giải chi tiết: 

Khi quan sát một người nào đó chăm sóc một nhành hoa hay chậu cây em nghĩ rằng họ là người cẩn thiện, yêu thiên nhiên và chắc hẳn là có một tâm hồn đẹp cùng một tấm lòng lương thiện. 

Câu 2: Dựa vào nhan đề, hình ảnh minh họa và đọc lướt toàn văn bản, em dự đoán văn bản này sẽ viết về việc gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 47)

Lời giải chi tiết: 

Dựa vào nhan đề em đoán rằng bài viết sẽ viết về việc chăm sóc cây hoa thủy tiên. 

II. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

Câu 1: Những đề mục như thế này cung cấp thông tin gì cho người đọc? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 48)

Lời giải chi tiết: 

Những đề mục như này giúp cung cấp thông tin khái quát cho người đọc.

Câu 2: Mục đích của đoạn văn “Công đoạn gọt thủy tiên gắn như quyết định thành công của một bát thủy tiên sau này ...đều lên thẳng đuột như những mớ hành” là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 49)

Lời giải chi tiết: 

Mục đích của đoạn văn trên là nhấn mạnh tầm quan trọng và lí giải lí do trong một công đoạn đặc việc của công việc. 

III. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI

Câu 1: Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết văn bản Cách gọt củ hoa thủy tiên là văn bản thông tin giới thiệu quy tắc trong hoạt động? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

Lời giải chi tiết: 

- Dấu hiệu giúp em biết đây là văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc trong hoạt động đó là dựa vào đặc điểm nội dung và hình thức của văn bản.

  • Về nội dung: Có cấu trúc 3 phần (giới thiệu mục đích – liệt kê những điều cần chuẩn bị - trình bày các bước cần thực hiện).
  • Về hình thức: Sử dụng các từ ngữ chỉ thời gian, hình ảnh minh hoạ và đề mục tóm tắt thông tin.

Câu 2: Xác định thông tin cơ bản và cách triển khai thông tin trong đoạn văn: “Phải chăm chú quan sát, theo dõi cách nghệ nhân Nguyễn Phú Cường, ...Đâỷ là vì, nếu không “tác động” sớm, từ trước khi những cái mầm nhú lên, thì tất cả lá, giò hoa, đều lên thẳng đuột như những mớ hành: . Theo em, vì sao tác giả chọn cách triển khai thông tin như vậy ở đoạn văn này? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

Lời giải chi tiết: 

Theo em tác giả lựa chọn triển khai thông tin như vây ở đoạn văn này là sự chuẩn bị cho cây trước công đoạn quan trọng, triển khai thông tin theo quan hệ nhân quả nhằm nêu lên ý nghĩa của việc “tác động” sớm vào mầm cây. 

Câu 3: Mục đích của văn bản này là gì? Cách triển khai thông tin chính của văn bản có quan hệ như thế nào với mục đích của văn bản? Dựa vào đâu em có thế xác định được như vậy? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

Lời giải chi tiết: 

Mục đích của văn bản đó là đưa ra cách chăm sóc cây hoa  thủy tiên từ đó nêu lên ý nghĩa cùng thú vui của người chăm sóc hoa. Cách triển khai thông tin chính của văn bản phục vụ cho mục đích của văn bản và làm nổi bật lên mục đích của nó.

Câu 4: Loại phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản này là gì? Chỉ ra tác dụng của chúng đối với việc thể hiện nội dung văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51) 

Lời giải chi tiết: 

Loại phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản là hình ảnh. Nó có tác dụng giúp cho nội dung văn bản được thể hiện rõ ràng và cụ thể hơn.

Câu 5: Vẽ sơ đồ tóm tắt các bước gọt tỉa củ hoa thủy tiên. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

Lời giải chi tiết:

Câu 6: Hãy tưởng tượng em là người gọt được bát hoa thuỷ tiên đẹp. Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu thể hiện cảm xúc của em. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 51)

Lời giải chi tiết: 

Để có được bát thủy tiên thật đẹp trưng trên bàn ấy tôi đã phải học rất lâu và rất chăm chỉ, cẩn thận để gọt nó. Cảm xúc khi làm ra bát thuỷ tiên này thật khó tả, nó xen lẫn cả niềm vui cùng niềm hạnh phúc. Việc gọt được bát thuỷ tiên đẹp với tôi vô cùng ý nghĩa vì nó rèn giũa được bản thân tôi. Tôi sẽ cố gắng học gọt thuỷ tiên chuyên nghiệp để có thể trở thành nghệ nhân tạo hình hoa thủy tiên.