[SOẠN BÀI] CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG

Câu 1: Tóm tắt ngắn gọn văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. (SGK Ngữ văn 7 tập 1 - trang 44)

Lời giải chi tiết:

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng rằng lão chỉ ăn mà không làm nên họ bàn nhau không làm gì cả để lão Miệng không có gì ăn. Nhưng mấy ngày sau đó tất cả đều cảm thấy mệt mỏi rã rời vì lão Miệng không ăn thì tất cả đều bị tê liệt. Công việc chính của lão Miệng chính là nhai thức ăn để tiếp sức lực. Nhận ra sai lầm, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến xin lỗi và cho lão Miệng ăn để trở lại khỏe mạnh, từ đó họ sống hòa thuận với nhau.

Câu 2: Liệt kê những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là truyện ngụ ngôn (sử dụng bảng sau và làm vào vở): (SGK Ngữ văn 7 tập 1 - trang 44)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Sai lầm trong cách đối xử của các nhân vật Chân, Tay, Tai, Mắt đối với lão Miệng giúp em rút ra bài học gì? (SGK Ngữ văn 7 tập 1 - trang 45)

Lời giải chi tiết:

Từ sai lầm đó em rút ra bài học đó là khi sống trong một tập thể mỗi người cần biết nương tựa, chia sẻ, giúp đỡ nhau. Chúng ta không thể tách biệt để sống một mình, mỗi người cần có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác, tôn trọng công sức và vai trò của từng người và không nên so bì thiệt hơn.