[SOẠN BÀI] CHINH PHỤC NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI

I. TRƯỚC KHI ĐỌC

Câu 1: Hãy bổ sung những cuốn sách mới cho góc đọc sách, thư viện mở của lớp học. Tự làm mới góc đọc sách theo cách mà em và các bạn cảm thấy hứng khởi và thú vị nhất. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 103)

Lời giải chi tiết: 

Học sinh tự lựa chọn.

Câu 2: Cùng thảo luận để xây dựng mục tiêu đọc sách của các nhân và của nhóm. Trình bày mục tiêu đó và trao đổi để tìm hiểu cách đọc sách hiệu quả trong dự án đọc mới của em và các bạn. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 103):

Lời giải chi tiết:

- Học sinh cùng nhau thảo luận.

Gợi ý mục tiêu: tăng thêm kiến thức và hiểu biết. Rèn luyện tính kiên trì và nhẫn nại đồng thời củng cố tâm hồn, nhân cách để giúp bản thân phát triển ngày càng hoàn thiện hơn. 

II. ĐỌC VĂN BẢN

Câu hỏi: Tập trung vào một hoặc hai cuốn sách em thấy hữu ích và thú vị nhất, đọc và ghi chép những thông tin cần thiết để có thể trao đổi với các bạn sau khi đọc. Cùng với những thông tin về tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản hoặc tái bản. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 104)

Lời giải chi tiết:

Chọn truyện Tốt-tô-chan bên cửa sổ. 

a. Cuốn sách đề cập đến phạm vi vai trò của gia đình và nhà trường trong việc phát triển của trẻ em. 

b. Tác phẩm có 207 trang và được chia thành nhiều chương nhỏ (có đoạn rất ngắn).

c. Có rất nhiều nhân vật như: Totto – chan, Rocky, mẹ Tottochan, thầy hiệu trưởng……

d. “Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em nhỏ. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô nữa đấy”

e. Mỗi học sinh chắc chắn đều có ước mơ như Tốt-tô-chan đó là may mắn vào học một trường như Tô-mô-e, với một thầy hiệu trưởng như ông Kô-ba-y-a-si.  Nhưng đối với tôi, tôi mong cho nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ đọc sách này, để giúp thoát khỏi khuôn nếp cũ, tự tạo ra "tư duy mới" trong việc chăm sóc dạy dỗ con em.