[SOẠN BÀI] CON HỔ CÓ NGHĨA

Câu 1: Các con hổ đã được bà đỡ Trần và bác tiều phu giúp đỡ như thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 16)

Lời giải chi tiết:

Các con hổ được bà Trần và bác tiều phu giúp đỡ rất tận tình và giúp bằng cả tấm lòng (Bà Trần đỡ đẻ cho hổ cái - Bác tiều phu giúp con hổ trán trắng lấy khúc xương bò mắc ngang họng ra).

Câu 2: Hổ đã làm những gì để tri ân người giúp đỡ mình? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 16)

Lời giải chi tiết:

- Hổ đực đã đào lên một cục bạc trả ơn cho bà đỡ Trần giúp bà vượt qua được mùa đói kém.

- Hổ mang con mồi săn được đến trước nhà bác tiều phu, khi bác tiều phu mất hổ tới thăm và vào mỗi dịp giỗ bác tiều nó lại đưa dê hoặc lợn đến để ngoài cửa nhà bác.

Câu 3: Em cảm nhận được điều gì về tiếng gầm của hai con hổ ở phần cuối mỗi câu chuyện? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 16)

Lời giải chi tiết:

Em cảm nhận rằng tiếng gầm của con hổ thứ nhất ở phần cuối mỗi truyện là tiếng gầm của sự biết ơn, tiếng gầm như một lời chào, lời cảm ơn còn tiếng gầm của con hổ thứ hai đó là tiếng gầm của sự đau xót.

Câu 4: Mượn hình tượng con hổ có nghĩa, tác phẩm đã gửi gắm bài học đạo lí nào cho con người? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 16)

Lời giải chi tiết:

Thông qua hình ảnh con hổ tác phẩm muốn gửi gắm bài học để cao cách sống tình nghĩa trong cuộc sống của con người. Làm người thì phải biết giúp đỡ nhau khi hoạn nạn và ngược lại khi được người khác giúp đỡ thì phải biết ghi nhớ ơn nghĩa đồng thời tìm cách báo đáp.

Câu 5: Việc tác giả ghép hai câu chuyện khác nhau vào trong cùng một văn bản có ý nghĩa gì? Theo em, nếu bớt đi một chuyện, ý nghĩa của văn bản có thể bị ảnh hưởng như thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 16)

Lời giải chi tiết:

Việc tác giả ghép hai câu chuyện khác nhau vào trong cùng một văn bản giúp nhấn mạnh thêm ý nghĩa tư tưởng muốn truyền đạt về sự giúp đỡ của con người với loài hổ và sự báo đáp của chúng. Theo em nếu bớt đi một câu chuyện thì ý nghĩa của văn bản sẽ bị giảm bớt vì hai câu chuyện bổ sung cho nhau và có tác động qua lại với nhau. 

Câu 6: Nêu cảm nghĩ về một chi tiết em thấy ấn tượng nhất trong truyện. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 16)

Lời giải chi tiết:

Chi tiết mà em ấn tượng nhất trong truyện là chi tiết hổ đền ơn đáp nghĩa bác tiều phu ở câu chuyện thứ hai. Cho dù bác tiều còn sống hay đã mất thì con hổ vẫn luôn nhớ đến bác, đem thức ăn đến cho bác. Cái đáng quý nhất ở chi tiết này chính là lòng biết ơn của con hổ, điều đó thật cảm động và đáng khâm phục biết bao. Trong tâm khảm của nó, hình ảnh vị ân nhân đã cứu sống mình sẽ không bao giờ phai nhạt.