[SOẠN BÀI] CỦNG CỐ, MỞ RỘNG BÀI 1 (KẾT NỐI TRI THỨC)

Câu 1: Kẻ bảng vào vở theo mẫu và điền thông tin ngắn gọn về các văn bản truyện đã học. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 34)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Tìm đọc thêm một truyện lịch sử và thực hiện các yêu cầu sau. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 34)

a. Xác định bối cảnh xảy ra các sự kiện được tái hiện trong tác phẩm.

b. Nêu chủ đề của truyện.

c. Chọn một nhân vật em yêu thích và nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của nhân vật đó (ngoại hình, lời nói, hành động, suy nghĩ,....)

Lời giải chi tiết:

- Truyện Ngô Quyền đánh quân Nam Hán:

  • a. Bối cảnh: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta. 
  • b. Chủ đề của truyện: Ngô Quyền đánh quân Nam Hán. 
  • c. Nhân vật: Ngô Quyền (12/3/898) tại Đường Lâm, cha ông là Ngô Mân một Hào trưởng có tài đức. Ngô Quyền là một người thông minh, văn võ song toàn được Dương Đình Nghệ gả con gái là Dương Thị Ngọc, cho cai quản đất Ái Châu (Thanh Hóa). Nhà Hán có con là Vạn Vương Hoằng Tháo đưa quân sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền đã nhanh chóng tập hợp lực lượng đem quân giết tên phản bội Kiêu Công Tiễn và đón đánh quân Nam Hán. Để đánh thắng được quân Nam Hán, ông đã lợi dụng  thủy triều lên xuống cho bố trí một trận địa cọc nhọn, bịt sắt, cắm xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thuyền của địch tiến vào sông Bạch Đằng, quân ta nhử cho giặc vượt qua trận địa cọc, đợi cho nước  thủy triều xuống thì lao đánh trước mặt và hai bên bờ sông, thuyền giặc tháo chạy va vào cọc nhọn dàn chìm hết. Thái tử Hoằng Tháo chết tại trận, quân ta đại thắng - Ngô Quyền lên ngôi vua đóng đô ở Cổ Loa mở ra một kỷ nguyên mới dựng nền độc lập tự chủ - đặt nền móng cho một quốc gia độc lập.