[SOẠN BÀI] CỦNG CỐ, MỞ RỘNG BÀI 4

Câu 1: Kẻ bảng vào vở theo mẫu và điền thông tin ngắn gọn về các văn bản theo gợi dẫn: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 103)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Tìm đọc thêm một số bài thơ viết về đất nước Việt Nam. Nhận xét về nét độc đáo của một bài thơ mà em yêu thích (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,...) (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 103)

Lời giải chi tiết:

- Một số bài thơ viết về đất nước Việt Nam: Việt Nam quê hương ta (Nguyễn Đình Thi), Bài học đầu cho con (Đỗ Trung Quân), Quê hương (Tế Hanh).

- Nét độc đáo của bài thơ Việt Nam quê hương ta (Nguyễn Đình Thi): thể thơ lục bát uyển chuyển cùng giọng điệu linh hoạt, mượt mà gần gũi với ca dao dân ca. Từ ngữ được sử dụng cũng rất tự nhiên và gần gũi với đời thường.