[SOẠN BÀI] CỦNG CỐ, MỞ RỘNG BÀI 4 (KẾT NỐI TRI THỨC)

Câu 1: Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền các nội dung phù hợp. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 97)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền các thông tin phù hợp. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 97)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền các thông tin tương ứng. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 97)

Lời giải chi tiết:

Câu 4: Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về ý kiến. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 98)

Tiếng cười trào phúng nhằm giễu cợt, mỉa mai, châm biếm, đả kích những cái chưa hay, chưa đẹp hoặc cái tiêu cực, xấu xa nhưng mục đích cao nhất của nó là hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lời giải chi tiết:

Đây là ý kiến đúng vì nó đã khái quát được nghệ thuật của tiếng cười trào phúng vì nghệ thuật trào phúng là nghệ thuật gây cười nhằm đả kích, châm biếm những hiện tượng xấu xa trong đời sống xã hội, nó được biểu hiện qua việc xây dựng những mâu thuẫn trào phúng, nhân vật trào phúng, cảnh tượng trào phúng, ngôn ngữ trào phúng, giọng điệu trào phúng. Các nhà văn, nhà thơ thường sử dụng nghệ thuật này nhằm tố cáo xã hội đương thời mục nát, những con người thực dụng nửa mùa và mang tới cho ta những bài học có giá trị nhân văn sâu sắc.