[SOẠN BÀI] ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG

I. CHUẨN BỊ

Câu: Trước một sự vật, hiện tượng có nhiều ý kiến khác nhau, em sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 6)

Lời giải chi tiết: 

Trước một sự việc hay một hiện tượng có nhiều ý kiến khác nhau em sẽ xem xét và suy nghĩ về lời nói của người góp ý với hành động của mình xem lời nói ấy có phù hợp, có hữu ích hay không. Nếu hợp lý em sẽ nghe theo và cải sửa còn nếu không hợp lý thì em sẽ tiếp tục hành động của mình.

II. Câu GIỮA BÀI 

Câu 1: Chú ý hoàn cảnh của người thợ mộc. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 6)

Lời giải chi tiết: 

Hoàn cảnh: Anh thợ mộc dốc hết vốn trong nhà để mua gỗ làm nghề đẽo cày bên đường, nơi có nhiều người qua lại.

Câu 2: Người thợ mộc được góp ý những gì? Anh ta xử lý ra sao? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 6)

Lời giải chi tiết: 

Người thợ mộc nhận được những góp ý như:

  • Đẽo cho cao, cho to thì mới dễ cày.
  • Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn mới dễ cày.
  • Đẽo to gấp đôi, gấp ba để voi cày. 

⇒ Anh thợ mộc nghe theo hết các lời khuyên mà không xét đến tình hình thực tế.

Câu 3: Người thợ mộc phải chịu hậu quả như thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 7)

Lời giải chi tiết: 

Hậu quả của anh thợ mộc: không bán được chiếc cày nào mà vốn liếng cũng đi đời nhà ma.

III. Câu CUỐI BÀI 

Câu 1: Em hãy nêu bối cảnh của truyện Đẽo cày giữa đường. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 7)

Lời giải chi tiết: 

Bối cảnh của truyện: Anh thợ mộc dốc hết vốn trong nhà để mua gỗ làm nghề đẽo cày bên đường, nơi có nhiều người qua lại.

Câu 2: Người thợ mộc hành động như thế nào sau mỗi lần được góp ý?  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 7)

Lời giải chi tiết: 

Sau mỗi lần được góp ý, anh đều làm theo mà không xét đến tình tình thực tế.

Câu 3: Vì sao người thợ mộc lại phải chịu hậu quả: “Vốn liếng đi đời nhà ma."?  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 7)

Lời giải chi tiết: 

Vì người thợ mộc nghe theo những lời góp ý của người đi đường mà không xét đến tình tình thực tế.

Câu 4: Theo em, có thể rút ra những bài học nào từ câu chuyện này? Ý nghĩa chính của thành ngữ đẽo cày giữa đường là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 7)

Lời giải chi tiết: 

- Những bài học có thể rút ra từ câu chuyện đó là:

  • Phê phán người không có chính kiến. 
  • Cần lắng nghe và chọn lọc những ý kiến để chọn ra ý kiến phù hợp với bản thân.
  • Không nên tin vào những gì bạn nghe mà hãy tin vào những gì mà bạn đã được trải nghiệm. 
  • Ý nghĩa chính của thành ngữ trên là: phê phán những người không có chính kiến, tin người và không tập trung.

Câu 5: Liên hệ với một sự việc trong cuộc sống có tình huống tương tự truyện Đẽo cày giữa đường và kể lại ngắn gọn sự việc đó. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 7)

Lời giải chi tiết: 

Một sự việc tương tự trong cuộc sống mà em từng gặp: nhà bên có ý định sửa nhà và định hướng cổng ra phía Đông. Đang sửa dở thì có họ hàng đến chơi bảo không nên làm cổng hướng Đông, cổng sau nhà không tốt. Nghe theo nên nhà chủ đã phá cổng đi xây lên trước nhà, khi gần xong thầy bói lại bảo cổng trước nhà đâm thẳng vào cửa, phạm gia củ làm ăn không lên thế là nhà chủ lại phá cổng thêm lần nữa và xây về hướng Tây.