[SOẠN BÀI] ĐỌC CÙNG NHÀ PHÊ BÌNH

ĐỌC VĂN BẢN

Câu 1: Vấn đề được nêu ra để bàn luận. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 104)

Lời giải chi tiết:

Vấn đề được đưa ra bàn luận đó là nội dung và nghệ thuật trong bài Quê nội của Võ Quảng.

Câu 2: Ý kiến của người viết về hoàn cảnh đời sống trong tác phẩm. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Đây là một sự chuyển mình, một sự thay đổi toàn diện của chế độ  xã hội mới. Nó đã làm thay đổi hẳn nếp sống thường ngày có từ trước đó: Những người làm việc hơi quá sức mình một chút, họ lo đến công việc xã hội hơn công việc nhà mình. 

Câu 3: Ý kiến của người viết về thế giới nhân vật trong tác phẩm. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Thế giới nhân vật trong tác phẩm đáng yêu  và mang trong mình cá tính riêng nhưng họ lại giống nhau ở sự tích cực làm việc xã hội.

Câu 4: Cách nêu bằng chứng để làm rõ ý kiến của người viết. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

Tác giả đã đưa ra những bằng chứng cụ thể về các tuyến nhân vật nhằm chứng minh cho ý kiến của mình.

Câu 5: Ý kiến của tác giả về người kể chuyện trong tác phẩm. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 105)

Lời giải chi tiết:

- Nhân vật “tôi” dễ có điều kiện dẫn dắt người đọc đi vào những suy nghĩ thầm kín của nhân vật, từ đó đã đẩy ống kính cận cảnh vào các nhân vật vệ tinh khác của mình.

- Tuy nhiên, nhân vật “tôi” cũng có nhiều nhược điểm và nhược điểm lớn nhất đó là không nhìn được xa, không nói được nội tâm và suy nghĩ của các nhân vật trực diện khác.

Câu 6: Nhận xét chung về sức hấp dẫn của tác phẩm. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 106)

Lời giải chi tiết:

Tác phẩm khiến cho người đọc xúc động, xao xuyến bởi những cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây.