[SOẠN BÀI] HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TRANG 118

April 20, 2023
SOẠN VĂN 7 Sách Cánh Diều
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

SOẠN VĂN 7 SÁCH CÁNH DIỀU HỌC KỲ 1 

Bài mở đầu

Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết

Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ

Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng

Bài 4: Nghị luận văn học

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

SOẠN VĂN 7 SÁCH CÁNH DIỀU HỌC KỲ 2

Bài 6: Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

Bài 7: Thơ

Bài 8: Nghị luận xã hội

Bài 9: Tùy bút và tản văn

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập cuối học kì 2

Tự đánh giá cuối học kì 2