[SOẠN BÀI] HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TRANG 118

August 24, 2022
SOẠN VĂN 7 SÁCH CÁNH DIỀU
MỤC LỤC
MỤC LỤC SÁCH

SOẠN VĂN 7 SÁCH CÁNH DIỀU HỌC KỲ 1 

Bài mở đầu

Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết

Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ

Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng

Bài 4: Nghị luận văn học

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

SOẠN VĂN 7 SÁCH CÁNH DIỀU HỌC KỲ 2

Bài 6: Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

 • Ếch ngồi đáy giếng
 • Đẽo cày giữa đường
 • Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
 • Thực hành tiếng việt trang 9, 10
 • Bụng và Răng Miệng, Tay, Chân
 • Thực hành đọc hiểu: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
 • Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
 • Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn
 • Tự đánh giá: Thầy bói xem voi
 • Tự đánh giá: Tục ngữ
 • Hướng dẫn tự học trang 20

Bài 7: Thơ

 • Những cánh buồm
 • Mây và sóng
 • Thực hành tiếng việt trang 26
 • Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả
 • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc
 • Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
 • Tự đánh giá: Rồi ngày mai con đi
 • Hướng dẫn tự học trang 35

Bài 8: Nghị luận xã hội

 • Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • Đức tính giản dị của Bác Hồ
 • Thực hành tiếng việt trang 42
 • Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại nhất
 • Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
 • Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống
 • Tự đánh giá: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
 • Hướng dẫn tự học trang 52

Bài 9: Tùy bút và tản văn

Cây tre Việt Nam

 • Người ngồi đợi trước hiên nhà
 • Thực hành tiếng Việt trang 62
 • Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương
 • Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
 • Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề
 • Tự đánh giá: Tiếng chim trong thành phố
 • Hướng dẫn tự học trang 74

Bài 10: Văn bản thông tin

 • Ghe xuồng Nam Bộ
 • Tổng kiểm soát phương tiện giao thông
 • Thực hành tiếng Việt trang 82
 • Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa
 • Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
 • Viết bản tường trình
 • Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói
 • Tự đánh giá: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
 • Hướng dẫn tự đọc trang 94

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2