[SOẠN BÀI] HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TRANG 42

Câu 1: Đọc sách, báo, truy cập internet, sưu tầm thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học, thu thập và lựa chọn các nguồn tư liệu gồm: bài viết, hình ảnh, video,… có nội dung và hình thức phù hợp. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 42)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Đọc thêm một số truyện ngắn hiện đại có chủ đề về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng nhân á. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 42)

Lời giải chi tiết:

Một số tác phẩm tiêu biểu như: Làng, Vợ nhặt (Kim Lân), Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), Lặng lẽ Sa Pa ( Nguyễn Thành Long), Bước đường cùng (Nguyễn Công Hoan), Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê).