[SOẠN BÀI] HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TRANG 57

Câu 1: Ghi hoặc lưu lại một số thông tin mà em cho là hữu ích để hiểu hơn về các tác giả, tác phẩm đã học ở Bài 2 từ nhiều nguồn khác nhau (Internet, sách, báo,...). (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 58)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Đọc thêm một số bài thơ bốn chữ, năm chữ có cùng đề tài hoặc chủ đề với các bài thơ đã học ở Bài 2. Với mỗi bài thơ đó, hãy ghi lại ngắn gọn điều mà em thích hoặc ấn tượng nhất.  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 58)

Lời giải chi tiết: