[SOẠN BÀI] LÀM MỘT BÀI THƠ SÁU CHỮ HOẶC BẢY CHỮ

Đề bài: Làm một bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ thể hiện cảm xúc của em về một sự vật hoặc hiện tượng nào đó trong cuộc sống. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 22)

Lời giải chi tiết

Một số bài thơ mẫu: 

MÙA THU

Mùa thu nhẹ tới, cơn gió mát

Cuốn lá vàng theo, mây trôi đi

Hương cốm mới bay vào ngõ nhỏ

Đôi mắt em thơ, hồ trong veo.

(Lê Thu Ngọc)

THẾ GIỚI NẰM QUA

Thế giới năm qua bao tai ương

Chiến tranh khủng bố khắp muôn phương

Thiên tai, dịch bệnh liên miên mãi

Tang tóc đau thương nối tiếp nhau

Chúng ta hãy cùng đoàn kết lại

Tay nắm tay nhau chống chiến tranh

Tình thương, chia sẻ là sức mạnh

Bao nhiêu thảm hoạ cũng tan nhanh

(Lương Ngọc Tuấn)