[SOẠN BÀI] LOÀI VI TRÙNG QUÝ HIẾM

Câu 1: Nhân vật ông giáo sư và các cộng sự của ông ta hiện thân cho hạng người nào? Người kể chuyện có thái độ với các nhân vật này như thế nào? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 115)

Lời giải chi tiết:

-  Nhân vật ông giáo sư và các cộng sự của ông ta hiện thân cho hạng người tự cao, tự mãn. Họ cho rằng mình xuất chúng, giỏi giang và mừng rỡ khi phát hiện ra loại vi trùng quý hiếm mà không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

- Người kể chuyện dè bỉu các nhân vật này. 

- Em khẳng định như vậy dựa vào các lời căn trong văn bản cùng những cuộc hội thoại giữa các nhân vật.

Câu 2: Theo em, những yếu tố góp phần tạo ra tiếng cười trong văn bản này là gì? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 115)

Lời giải chi tiết:

Theo em, những yếu tố tạo ra tiếng cười trong văn bản đó là các tình huống truyện cùng lời văn của tác giả. 

Câu 3: Nhận xét về cách đặt nhan để cho văn bản và cách sử dụng cụm từ “loại vi trùng quý hiếm” trong văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 115)

Lời giải chi tiết:

Cách đặt tên này cho văn bản hoàn toàn nhằm mục đích châm biếm chứ không phải ca ngợi phát minh vĩ đại. Loại vi trùng này chỉ là loại bình thường nhưng do con người tự mãn nên nó đã trở thành quý hiếm. Bác sĩ không chữa trị cho bệnh nhân mà dựa trên tình hình của bệnh nhân để thể hiện sự tự mãn của mình với một phát hiện mới.