[SOẠN BÀI] MỘT NGÀY CỦA ÍCH-CHI-AN

Câu 1: Chỉ ra các đặc điểm của truyện khoa học viễn tưởng trong văn bản bằng cách hoàn thành bảng sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 88)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Ích-chi-an ra đời trong một cơn sinh khó, người mẹ mất ngay sau khi sinh và chú bé cũng bị nguy hiểm về tính mạng. Trong hoàn cảnh đó, ông bác sĩ Xan- va- tô đã phẫu thuật anh thành người cá Ích-chi-an. Theo em, việc sử dụng khoa học để biến một người bình thường thành người cá trong trường hợp này là nên hay không nên? Vì sao? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 89)

Lời giải chi tiết: 

Theo em, việc sử dụng khoa học để biến một người bình thường thành người cá trong trường hợp trên là nên vì nó sẽ cứu sống được Ích-chi-an.

Câu 3: Em hãy thiết kế một áp-phích trình bày các hành động cụ thể mà em và các bạn có thể thực hiện để bảo về vẻ đẹp của biển.  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 89)

Lời giải chi tiết: 

Học sinh tự vẽ hoặc sưu tầm trên mạng.