Câu 1: Em cảm nhận như thế nào về hình ảnh thiên nhiên được gợi tả trong bài thơ? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết:

Bức tranh thiên nhiên được gợi tả trong bài thơ là một bức tranh xuân, được vẽ bằng những nét vẽ chân quê, mộc mạc và giản dị. Những hình ảnh về con đường làng, đám hội, lúa được hiện ra bình dị, đơn sơ nhưng cũng đầy lưu luyến.

Câu 2: Tác giả thể hiện cảm xúc gì trong bài thơ (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết:

Tác giả đã gửi gắm vào bài thơ tình yêu thiên nhiên chốn thôn quê cùng những cảm xúc lưu luyến, bịn rịn, thân thương với làng quê, thôn xóm.

Câu 3: Cách cảm nhận của tác giả về thiên nhiên gợi cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết:

Cách cảm nhận của tác giả về thiên nhiên khiến em thấy con người và thiên nhiên có mối quan hệ rất chặt chẽ và gần gũi. Con người lựa chọn và tạo dựng môi trường sống cho mình từ môi trường tự nhiên - môi trường tự nhiên quy định các thức tồn tại và phát triển của con người. Con người đã tác động vào môi trường tự nhiên theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực.