[SOẠN BÀI] NGHE VÀ NẮM BẮT NỘI DUNG CHÍNH TRONG THẢO LUẬN NHÓM, TRÌNH BÀY LẠI NỘI DUNG ĐÓ

Đề bài: Em được giao nhiệm vụ tham gia cuộc thảo luận về chủ đề “Thiên nhiên có vai trò gì đối với cuộc sống con người?” và có trách nhiệm ghi chép nội dung thảo luận để trình bày lại cho các bạn nghe.(SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 51)

Lời giải chi tiết

- Thiên nhiên hay còn được gọi là tự nhiên là một thế giới vật chất vũ trụ bao la, nó bao gồm tất cả các dạng vật chất cũng như năng lượng tồn tại từ cấp độ bé đến lớn như hạt nguyên tử đến ngôi sao, ngân hà. 

- Thiên nhiên bao gồm không khí, khí hậu, nguồn nước, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn động thực vật và cả các yếu tố địa lý, địa hình. 

- Thiên nhiên có vai trò rất lớn đến môi trường tự nhiên cũng như đời sống của con người cụ thể như “thiên nhiên với môi trường” và “thiên nhiên tới đời sống của con người".

- Các tài nguyên thiên nhiên được phân thành: Tài nguyên đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất sản xuất công nghiệp) và tài nguyên rừng (động vật, thực vật, lâm sản và địa điểm du lịch).