Câu 1: Tóm tắt luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của ba văn bản nghị luận đã học bằng cách hoàn thành bảng sau. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Căn cứ vào đâu để phân biệt bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản nghị luận? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

- Bằng chứng khách quan cần có tính xác thực cao (được nhiều người công nhận).

- Đánh giá chủ quan là quan điểm, đánh giá của một cá nhân. 

Câu 3: Luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò gì trong việc thể hiện luận đề? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

Luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò làm rõ luận đề, giúp người đọc/nghe hiểu được vấn đề đang được phân tích, bàn bạc đồng thời tăng tính chân thực, xác đáng. 

Câu 4: Liệt kê ít nhất mười từ có chứa các yếu tố Hán Việt đã học trong bài và giải thích ý nghĩa của chúng. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

Câu 5: Trình bày những kĩ năng viết để tăng sức thuyết phục cho bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

Câu 6: Ghi lại những kinh nghiệm em thu nhận được sau khi thực hiện bài thuyết trình cho buổi tọa đàm “Con người và thiên nhiên”. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

Những kinh nghiệm em thu nhận được là:

  • Xác định rõ nội dung thuyết trình. 
  • Hạn chế viết dài dòng.
  • Đầu tư powerpoint và tương tác với người nghe. 
  • Sử dụng giọng nói truyền cảm và ngôn ngữ hình thể. 
  • Chú ý nội dung và thời gian thuyết trình.

Câu 7: Em hãy thiết kế một sản phẩm sáng tạo mang thông điệp: “Mọi sự sống đều thiêng liêng, đáng quý”. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 76)

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thiết kế.