[SOẠN BÀI] ÔN TẬP BÀI 3 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1: Trình bày đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 75)

Lời giải chi tiết:

- Khái niệm: Văn bản nghị luận phân tích tác phẩm văn học là kiểu văn bản mà người nói hoặc người viết sẽ chủ yếu sử dụng lí lẽ, dẫn chứng và lập luận nhằm xác lập cho người đọc hoặc người nghe một quan điểm hay một tư tưởng nhất định. 

- Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: là một dạng bài viết đưa ra những quan điểm cùng cách đánh giá của người viết về một đoạn thơ, bài thơ hay một tác phẩm truyện hay một khía cạnh về nghệ thuật hoặc nội dung của tác phẩm văn học nào đó. 

Câu 2: Tóm tắt ý kiến, lí lẽ, bằng chứng, mục đích viết và nội dung chính của các văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học đã học trong bài dựa vào bảng sau (làm vào vở).  (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 75)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Khi viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học, em cần lưu ý điều gì? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 75)

Lời giải chi tiết:

Cần chú ý: 

  • Giới thiệu về nhân vật cần phân tích. 
  • Nêu lên những ý kiến của người viết về các đặc điểm khái quát từ nét tính cách và phẩm chất của nhân vật. 
  • Đưa ra các lí lẽ rõ ràng, thuyết phục để làm sáng tỏ ý kiến.
  • Đưa ra bằng chứng là các chi tiết, sự việc, lời nói hoặc trích dẫn từ văn bản. 
  • Đảm bảo đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. 

Câu 4: Khi thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi, ta cần tiến hành những bước nào? Em cần lưu ý điều gì về thái độ, cách thức trình bày ý kiến khi thảo luận nhóm? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 75)

Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Chuẩn bị

  • Lập một nhóm -  phân công công việc. 
  • Chuẩn bị nội dung cho buổi thảo luận đồng thời thống nhất mục tiêu và thời gian buổi thảo luận.

- Bước 2: Thảo luận

  • Trình bày và phản hồi các ý kiến. 

- Về thái độ, cách thức trình bày ý kiến khi thảo luận nhóm, em cần lưu ý: giữ thái độ khách quan, lịch sự và tranh luận một cách văn minh, tích cực.

Câu 5: Liệt kê ít nhất 10 từ có các yếu tố Hán Việt đã được học trong bài và giải thích ý nghĩa của chúng. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 75)

Lời giải chi tiết:

Câu 6: Em hãy ghi lại ý kiến của bản thân và tìm hiểu những ý kiến khác về một tác phẩm văn học mà em yêu thích dựa vào sơ đồ sau (làm vào vở). 

Từ đó, em hãy trả lời câu hỏi: Việc hiểu những góc nhìn khác về tác phẩm văn học có ý nghĩa gì với chúng ta? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 75)

Lời giải chi tiết:

Tác phẩm: Cô bé bán diêm của nhà văn An-đéc-xen.

⇒ Việc hiểu hết những góc nhìn khác về tác phẩm văn học có ý nghĩa giúp ta có thêm nhiều điểm nhìn khách quan hơn và mỗi cách tiếp nhận văn bản khác nhau sẽ mang đến cho ta một cảm nhận khác nhau.