Câu 1: Đọc lại các truyện cười đã học và điền vào bảng sau. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Ở các truyện cười trên, tiếng cười mang những sắc thái nào? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Ở các truyện cười trên tiếng cười mang sắc thái dí dỏm, hài hước, nhẹ nhàng mà thâm thúy.

Câu 3: Xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong câu tục ngữ sau (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Đời người có một gang tay,

Ai hay ngủ ngày còn lại nửa gang.

Lời giải chi tiết:

- Nghĩa tường minh: Đời người của chúng ta như một gang tay và nếu ai hay ngủ thì cuộc đời sẽ bị ngắn lại nửa gang.

- Nghĩa hàm ẩn: Khuyên chúng ta nên biết trân trọng thời gian và biết cách sắp xếp những công việc của mình một cách hợp lý. 

Câu 4: Tìm ít nhất một câu tục ngữ hoặc ca dao, trong đó có từ ngữ địa phương nơi em sống. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Bầm về bầm gọi: Con ơi!

Ra đây bầm bế đến chơi ngoài bà

Bố con đi nguyệt về hoa

Quên cửa quên nhà, chẳng nhớ đến con

Từ địa phương đó là “bầm”: có nghĩa là mẹ. 

Câu 5: Nêu hai bài học kinh nghiệm về cách viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

- Kể các sự kiện theo trình tự thời gian và khách quan.

- Kết hợp những phương thức biểu đạt. 

Câu 6: Khi tham gia thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống, ta cần chú ý điều gì về cách phản hồi ý kiến của người khác? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

 Khi tham gia thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống, chúng ta cần chú ý:

  • Tập trung lắng nghe ý kiến.
  • Tôn trọng từng quan điểm và ý kiến của mọi người.
  • Trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để cùng nhau trao đổi - sửa chữa. 

Câu 7: Theo em, thế nào là một tiếng cười có ý nghĩa? Tiếng cười có giá trị như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

- Theo em một tiếng cười có nghĩa là tiếng cười mang đến sự vui vẻ, mang đến bài học. 

- Tiếng cười có giá trị: nâng cao sức khỏe, tạo niềm vui, hạnh phúc và nhận ra được nhiều thông điệp ý nghĩa.