[SOẠN BÀI] ÔN TẬP BÀI 4 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1: Tóm tắt các đặc điểm của thể loại tản văn, tùy bút. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Đọc lại các văn bản trong bài và điền thông tin phù hợp vào phiếu sau: (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Ghi lại cảm nhận của em về cái tôi của người viết trong văn bản Cốm vòng và Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát theo mẫu bảng sau (làm vào vở): (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Câu 4: Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền có ý nghĩa như thế nào? Nêu một vài ví dụ thể hiện sự khác biệt ấy. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

- Sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền có ý nghĩa góp phần giúp Tiếng Việt thêm giàu đẹp khi trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ cũng chính là trân trọng sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền.

- Ví dụ: Miền Bắc gọi là “bát", miền trung gọi là “đọi" còn miền Nam lại gọi là “chén". 

Câu 5: Khi viết bài văn biểu cảm về sự việc và tóm tắt ý chính do người khác trình bày, em cần lưu ý những gì? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Cần lưu ý: tình cảm trong bài văn phải chân thực trong sáng, sử dụng ngôn thứ nhất, kết hợp yếu tố miêu tả và tự sự nhằm hỗ trợ cho việc bộc lộ cảm xúc và phải đảm bảo bố cục 3 phần. 

Câu 6: Ghi lại những món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho em mỗi ngày và những việc em có thể làm để giúp thiên nhiên tươi đẹp hơn (làm vào vở). (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Câu 7: Từ những gì đã học trong bài học này, em hãy trả lời câu hỏi: Quà tặng của thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Quà tặng của thiên nhiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta vì nó mang lại rất nhiều lợi ích con người đồng thời thiên nhiên như người mẹ, người bạn thân thiết giúp con người sản sinh ra sự sống và các nguồn tài nguyên phục vụ đời sống con người.