[SOẠN BÀI] ÔN TẬP BÀI 6 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26)

Lời giải chi tiết: 

- Văn bản nghị luận là văn bản được tạo ra từ phương thức lập luận, phản ánh những đặc điểm về mục đích, cách thức biểu đạt nghị luận xuất hiện ở bài nói hoặc bài viết.

- Văn bản nghị luận là sản phẩm của tư duy logic, vẻ đẹp của mỗi văn bản không chỉ thể hiện ở hình thức lập luận phong phú, lí lẽ đanh thép, giọng điệu thuyết phục mà nó còn được thể hiện thông qua thái độ của tác giả trước vấn đề nghị luận. 

Câu 2: Tóm tắt ý kiến, lí lẽ bằng chứng và mục đích của ba văn bản đã học bằng cách hoàn thành bảng (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, ta cần chú ý đến điều gì? Ghi lại những kinh nghiệm của em sau khi viết và chia sẻ bài viết. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26)

Lời giải chi tiết: 

- Cần chú ý đến tính chân thực, chính xác, ý kiến và lí lẽ của bài viết. 

- Những kinh nghiệm của em đó là: luyện tập viết bài thường xuyên và có ý kiến cùng lí lẽ về bài viết.

Câu 4: Em hãy trình bày những phép liên kết đã học trong bài. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26)

Lời giải chi tiết: 

Những phép liên kết mà em đã học trong bài đó là: Phép lặp và phép nối. 

Câu 5: Ghi lại những kinh nghiệm của em sau khi thực hiện bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26)

Lời giải chi tiết: 

Sau khi thực hiện bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống em rút ra kinh nghiệm đó là trong quá trình nói, cần lưu ý điều gì khi bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe. Những dẫn chứng và ý kiến đưa ra phải xác thực và lập luận phải chặt chẽ. 

Câu 6: Em hãy lập kế hoạch để thực hiện một mục tiêu học tập do mình đề ra, dựa vào mẫu sau. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26)

Lời giải chi tiết:

Câu 7: Hãy trình bày ý nghĩa của tri thức đối với cuộc sống của chúng ta. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 26) 

Lời giải chi tiết: 

Tri thức có ý nghĩa giúp con người vươn tới những điều tưởng như không thể và giúp con người khám phá ra những chân trời mới, những điều thú vị, kì vĩ của thiên nhiên, của vũ trụ đồng thời tri thức là cốt lõi để phát triển xã hội.