[SOẠN BÀI] ÔN TẬP BÀI 7 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1: Tóm tắt nội dung và xác định thể loại của các văn bản đã học bằng cách điền vào bảng sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Hãy xác định số dòng, số chữ, các cặp vần, các vế, biện pháp tu từ trong các câu tục ngữ sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

a. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

b. Én bay thấp, mưa ngập bờ ao

 Én bay cao, mưa rào lại tạnh. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Thành ngữ và tục ngữ khác nhau như thế nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết:

Câu 4: Viết ba câu có sử dụng biện pháp nói quá và ba câu có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết: 

- Ba câu sử dụng biện pháp nói quá:

  • Thuý kiều mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
  • Vì lười ăn mà tôi gầy như que củi.
  • Chiếc xe đằng trước đi chậm như rùa.

- Ba câu sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh:

  • Các chiến sĩ đã anh dũng hi sinh ngoài chiến trường. 
  • Có lẽ Lan khiếm thị nên không nhìn thấy tôi đang vẫy tay chào.
  • Bác đã ra đi vào sáng nay.

Câu 5: Em hãy chia sẻ với bạn những kinh nghiệm khi viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một câu tục ngữ hoặc danh ngôn bàn về một vấn đề trong đời sống. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết: 

Kinh nghiệm em rút ra được đó là cần có lập luận rõ ràng, bố cục đầy đủ (mở bài, thân bài, kết bài) và cần kết hợp các dẫn chứng có độ tin cậy cho bài viết. 

Câu 6: Khi trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống, em cần lưu ý những gì để có thể trao đổi một cách xây dựng và tôn trọng các ý kiến khác biệt? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết: 

Khi trao đổi cần lắng nghe ý kiến trên thái độ tôn trọng, cầu thị phát triển và cần trao đổi với thái độ lịch sự.

Câu 7: Qua bài học, em hiểu thế nào về “trí tuệ dân gian”? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 41)

Lời giải chi tiết: 

Qua bài học em hiểu “trí tuệ dân gian” là những kinh nghiệm và bài học được đúc kết thông qua thực tiễn cuộc sống và được con người vận dụng linh hoạt vào các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.