[SOẠN BÀI] ÔN TẬP BÀI 8 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1: Chỉ ra một số điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản sau bằng cách điền vào bảng: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 65)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ từ “vài” hay không? Vì sao? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 65)

“Trước tiên ngâm củ thủy tiên vào nước vài ngày. Thay nước liên tục cho lớp áo ngoài cùng bợt đi.” 

Từ đó cho biết số từ đảm nhận chức năng gì? 

Lời giải chi tiết: 

- Không thể lược bỏ đi từ “vài” trong đoạn văn trên vì như vậy sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu văn.

- Số từ được dùng để chỉ số lượng và thứ tự của sự vật nào đó, chức năng chủ yếu của nó là làm thành tố phụ cho một cụm từ có danh từ làm trung tâm.

Câu 3: Trình bày những lưu ý khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 65)

Lời giải chi tiết: 

Những lưu ý khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động đó là:

 • Hiểu rõ được mục đích của văn bản.
 • Xác định cấu trúc của văn bản.
 • Hiểu những từ ngữ cùng cách triển khai của văn bản.
 • Hiểu được ý nghĩa mà văn bản muốn truyền tải.
 • Xác định được yếu tố phi ngôn ngữ cùng tác dụng của chúng trong văn bản.

Câu 4: Văn bản tường trình có những đặc điểm gì về cấu trúc và nội dung? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 65)

Lời giải chi tiết: 

- Tường trình là kiểu văn bản thông tin, trình bày tường tận, rõ ràng và đầy đủ về diễn biến của một sự việc gây ra hậu quả và có liên quan đến người viết, trong đó sẽ nêu rõ hậu quả và xác định trách nhiệm của người viết đối với sự việc. 

- Nội dung của văn bản tường trình cần đảm bảo những yêu cầu:

 • Cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin về thời gian địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan, đề nghị của người viết, người gửi, người nhận, ngày tháng, địa điểm viết tường trình. 
 • Nội dung sự việc phải đảm bảo chính xác và đúng với thực tế.
 • Xác định trách nhiệm của người viết đối với sự việc.

Câu 5: Vì sao khi trao đổi, tranh luận với người khác, chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng những ý kiến khác biệt? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 65)

Lời giải chi tiết: 

Khi trao đổi, tranh luận với người khác chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng những ý kiến khác biệt vì mỗi một sự việc đều có thể nhìn nhận dưới góc nhìn khác nhau vì vậy thái độ xây dựng và tôn trọng điều khác biệt là việc cần thiết trong trao đổi và thảo luận. 

Câu 6: Làm thế nào để những nét đẹp văn hóa của cha ông được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 65)

Lời giải chi tiết: 

Chúng ta cần:

 • Giữ gìn, bảo tồn và phát huy những truyền thống cùng những nét đẹp văn hóa tốt đẹp.
 • Giới thiệu và lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp ấy đến với mọi người.
 • Có cho mình một cách sống và cách suy nghĩ cao đẹp.
 • Mỗi người cần tự có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại.
 • Các chính quyền cùng địa phương cần tu sửa lại những giá trị văn hóa có thể cải tạo.