[SOẠN BÀI] ÔN TẬP BÀI 9 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1: Truyện khoa học viễn tưởng có những đặc điểm gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Những đặc điểm của truyện khoa học viễn tưởng gồm:

 • Đề tài: đa dạng và phong phú. Nó thường được gắn liền với các phát minh khoa học, công nghệ (chế tạo dược liệu, du hành vũ trụ, gặp người ngoài hành tinh, khám phá đáy đại dương).
 • Cốt truyện thường được xây dựng dựa trên các sự việc giả tưởng.
 • Tình huống truyện thường đặt nhân vật vào những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn hoặc mâu thuẫn cần phải giải quyết trong thế giới giả tưởng.
 •  Sự kiện sẽ thường đan xen những sự kiện của thế giới thực tại với những sự kiện xảy ra trong thế giới giả định.
 • Nhân vật thường xuất hiện như sẽ gồm: người ngoài hành tinh, quái vật, người có năng lực phi thường, những nhà khoa học, nhà phát minh có khả năng, sáng tạo kỳ lạ.
 • Không gian và thời gian mang tính giả định (trộn lẫn từ quá khứ, hiện tại, tương lai hoặc không gian vũ trụ, long đất, đáy biển).

Câu 2: Tóm tắt những nét đặc sắc của truyện khoa học viễn tưởng trong các văn bản đã học dựa vào bảng sau (làm vào vở): (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Mở rộng thành phần được gạch chân trong các câu sau bằng cụm từ: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 95)

a. Mưa rơi.

b. Dưới gốc cây, những đứa trẻ đang nô đùa.

Lời giải chi tiết:

a. Mưa rào rơi ầm ầm xuống nền đất.

b. Dưới gốc cây bàng, những đứa trẻ đang nô đùa.

Câu 4: Khi viết đoạn văn tóm tắt văn bản, em cần lưu ý điều gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Khi viết đoạn văn tóm tắt văn bản, em cần lưu ý những điều sau:

 • Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.
 • Tóm tắt các ý chính nêu trong văn bản.
 • Đảm bảo được yêu cầu về độ dài đoạn văn.
 • Đảm bảo được nội dung chính của văn bản.
 • Cấu trúc đoạn gồm hai phần: giới thiệu nhan đề và tác giả, trình bày ngắn gọn các ý lớn và các ý bổ trợ.

Câu 5: Nêu hai bài học kinh nghiệm mà em rút ra sau khi thảo luận trong nhóm về một nhân vật gây tranh cãi (ví dụ: cách trình bày ý kiến, cách thuyết phục, tranh luận với bạn,...). (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Hai bài học mà em rút ra được đó là: phải tôn trọng ý kiến của những người trong nhóm và có thái độ cầu thị, tiếp thu, phản hồi mang tính xây dựng.

Câu 6: Trí tưởng tượng có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?(SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Trí tưởng tượng giúp chúng ta có thể sáng tạo và phát minh ra những ý tưởng mới giúp cuộc sống phát triển tốt đẹp hơn đồng thời nó còn giúp ta rèn luyện được sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ khi hình dung ra cuộc đời của một ai đó mà không cần phải ở trong hoàn cảnh thật, thế giới thật.