[SOẠN BÀI] ÔNG GIUỐC - ĐANH MẶC LỄ PHỤC

I. CHUẨN BỊ ĐỌC

Câu hỏi: Em đã xem những tác phẩm phim hài, kịch hài nào? Chia sẻ với các bạn cảm nhận của em về một nhân vật hoặc một cảnh thú vị từ tác phẩm đã xem. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 100)

Lời giải chi tiết:

- Em đã có cơ hội xem và học qua tác phẩm hài: Thầy bói xem voi.

- Em thấy các thầy bói trong tác phẩm đều thiếu kiến thức và rất lố bịch.

II. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

Câu 1: Tại sao ông Giuốc-đanh tỏ ý không hài lòng về bác phó may và bộ lễ phục? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 101)

Lời giải chi tiết:

Ông Giuốc-đanh không hài lòng vì bộ lễ phục trái với bình thường, khiến ông thấy khổ sở, khó chịu khi mặc nó. 

Câu 2: Tại sao ông Giuốc-đanh thay đổi thái độ từ giận thành vui khi nhận bộ lễ phục? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 101)

Lời giải chi tiết:

Vì ông Giuốc-đanh trưởng giả, ngu dốt nhưng vẫn cố chấp muốn trở thành tầng lớp quý tộc nên bị bác phó may lừa gạt mà không biết.

Câu 3: Các lời thoại trong đoạn này cho thấy điều gì về tính cách của nhân vật ông Giuốc-đanh và bác phó may? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 102)

Lời giải chi tiết:

Các lời thoại đã cho thấy tính cách của 2 nhân vật:

  •  Ông Giuốc-đanh: Trưởng giả, học đòi làm sang. 
  • Bác phó may: Muốn dùng mánh khóe nịnh nọt để moi tiền.

Câu 4: Đoạn in nghiêng này là lời của ai? Vì sao em biết điều đó? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 103)

Lời giải chi tiết:

Đoạn in nghiêng là lời của người dẫn truyện vì đây là lời mà tác giả hướng dẫn cho nhân vật diễn.

Câu 5: Đoạn đối thoại này đã góp phần thể hiện nét tính cách gì của ông Giuốc-đanh? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 103)

Lời giải chi tiết:

Đoạn hội thoại đã thể hiện Ông Giuốc-đanh là một kẻ ngu dốt, hám danh, quê kệch và cả tin một cách mù quáng. 

III. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI 

Câu 1: Liệt kê tên các nhân vật trong văn bản và cho biết. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 103)

a. Các nhân vật ấy là hiện thân cho “cái cao cả” hay “cái thấp kém”?

b. Tiếng cười chủ yếu hướng đến nhân vật nào?

Lời giải chi tiết:

a. Tất cả các nhân vật đều hiện thân cho “cái thấp kém”.

b. Tiếng cười chủ yếu hướng đến nhân vật ông Giuốc-đanh.

Câu 2: Kẻ bảng sau vào vở, tóm tắt các hành động làm nảy sinh xung đột và giải quyết xung đột qua các lời thoại giữa ông Giuốc-đanh với bác phó may trong văn bản (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 103)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Theo em, vì sao hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột trong màn kịch lại làm bật lên tiếng cười? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 104)

Lời giải chi tiết:

Theo em các hành động và cách giải quyết làm bật lên tiếng cười vì nó tạo ra sự lố bịch, ngược đời và rất khập khiễng. 

 Câu 4: Hãy cho biết. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 104)

a. Những cụm từ in nghiêng đặt trong ngoặc đơn như: … “Ông Giuốc-đanh (nhìn áo của bác phó may)…”, “Ông Giuốc-đanh… (nói riêng)…” là lời của ai và có vai trò thế nào trong văn bản kịch?

b. Nếu thiếu đi các đoạn văn in nghiêng ở giữa và cuối văn bản thì việc phát triển xung đột kịch, thể hiện tính cách của nhân vật ông Giuốc-đanh và tạo tiếng cười trong màn kịch sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Lời giải chi tiết:

a. Những lời nói trên là lời của tác giả với vai trò hướng dẫn, gợi ý về cách bài trí, xử lý âm thanh, ánh sáng, việc ra - vàp sân khấu của diễn viên thủ vai nhân vật cùng trang phục và hành động cử chỉ.

b. Nếu thiếu đi đoạn in nghiêng sẽ làm mất đi nội dung chủ đề của vở kịch, các nhân vật sẽ lúng túng vì không có sự chỉ dẫn về điệu bộ và cử chỉ trang phục. 

Câu 5: Màn kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục khai thác dạng xung đột nào trong các dạng xung đột dưới đây (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 104)

a. Xung đột giữa “cái cao cả” với “cái cao cả”.

b. Xung đột giữa “cái cao cả” với “cái thấp kém”.

c. Xung đột giữa “cái thấp kém” với “cái thấp kém”.

Dựa vào đâu để khẳng định như vậy?

Lời giải chi tiết:

Màn xung đột đó là dạng xung đột giữa “cái thấp kém” với “cái thấp kém” vì cả hai hạng người trong màn kịch đều thể hiện sự lố bịch, kém hiểu biết và không có chính kiến riêng. 

Câu 6: Xác định chủ đề của văn bản. Phân tích một trong những thủ pháp nghệ thuật mà em cho là có hiệu quả rõ rệt trong việc thể hiện chủ đề. (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 104)

Lời giải chi tiết:

- Chủ đề của văn bản đã khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả dốt nát còn đòi làm sang. 

- Nghệ thuật trong bài được tác giả sử dụng đó là: lời thoại sinh động cùng nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch hấp dẫn.

Câu 7: Một số bạn cho rằng nên dùng Trưởng giả học làm sang làm nhan đề cho văn bản trên, một số khác lại cho rằng nhan đề Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục mới sát hợp với nội dung của văn bản. Em tán đồng ý kiến nào? Vì sao? (SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 - trang 104)

Lời giải chi tiết:

Em tán đồng với ý kiến nhan đề “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” vì nó sẽ hướng đến nội dung chính của văn bản.