[SOẠN BÀI] PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

Câu 1: Văn bản trên thuyết minh về vấn đề gì? Gồm những đề mục nào? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 111)

Lời giải chi tiết:

- Văn bản trên thuyết minh về những quy tắc phòng tránh đuối nước. 

- Văn bản gồm những đề mục như:

  • Bảo đảm an toàn ở những nơi có nước sâu, nguy hiểm. 
  • Học bơi.
  • Kiểm tra an toàn trước khi xuống nước trong các môi trường nước cụ thể.
  • Tuân thủ những quy tắc an toàn khi bơi lội.

Câu 2: Các điều khoản phòng tránh đuối nước trong mục 4 (Tuân thủ những quy tắc an toàn khi bơi lội) thường được trình bày thành hai vế (một vế nêu tên hoặc tóm tắt điều khoản, một vế giải thích điều khoản ấy) như trong bảng dưới đây: (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 111)

Hãy tìm trong mục 4 một số điều khoản có cách trình bày tương tự và bổ sung vào bảng

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Theo em, văn bản trên có nên đưa thêm hình minh họa hay không? Nếu có, nên đưa hình minh họa cho nội dung đề mục nào? Nếu không, hãy giải thích lí do. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 112)

Lời giải chi tiết:

Theo em, văn bản trên nên đưa thêm hình minh hoạ vào mục 1,2,3.

Câu 4: Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết văn bản trên thuộc kiểu văn bản giới thiệu, thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 112)

Lời giải chi tiết:

Dấu hiệu giúp em nhận ra là: 

  • Mục đích viết là thuyết minh về những quy tắc để phòng tránh đuối nước.
  • Văn bản ngắn gọn, súc tích và sử dụng những ngôn ngữ khoa học.
  • Hình thức chia sẻ của văn bản rõ ràng, dễ hiểu và có hình ảnh minh hoạ sinh động.