[SOẠN BÀI] SỨC HẤP DẪN CỦA TRUYỆN NGẮN CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến lớn, ý kiến nhỏ, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 66)

Lời giải chi tiết:

- Luận điểm chính: Truyện ngắn đặc sắc, hấp dẫn, nó đã để lại rất nhiều ấn tượng cho người đọc.

- Ý kiến nhỏ 1: Sức hấp dẫn của chiếc lá cuối cùng. Dẫn chứng ở đây là miêu tả lí do ra đời và đưa ra điều đặc biệt.

- Ý kiến nhỏ 2: Sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc bất ngờ. Dẫn chứng là sự hi sinh của người hoạ sĩ già.

⇒ Cuối cùng là đưa ra ý nghĩa về chi tiết chiếc lá cuối cùng đồng thời cũng là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của người nghệ sĩ.

Câu 2: Chỉ ra những đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học trong Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” và nêu tác dụng của các đặc điểm ấy trong việc thực hiện mục đích văn bản bằng cách hoàn thành bảng sau (làm vào vở): (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 67)

Lời giải chi tiết: