[SOẠN BÀI] THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI

Đề bài: Trong cuộc sống, có những vấn đề gợi ra những ý kiến trái chiều, đối lập, mỗi ý kiến đều có những điểm hợp lí và chưa hợp lí. Vậy, làm thế nào để thảo luận, xác định những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để đưa ra cách giải quyết một vấn đề gây tranh cãi? Bài học này sẽ giúp em trả lời câu hỏi ấy. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 72)

Lời giải chi tiết

Bước 1: Chuẩn bị

- Thành lập một nhóm và phân công công việc cho từng thành viên:

  • Mỗi nhóm gồm 6 thành viên.
  • Nhóm trưởng sẽ chịu trách nghiệm phân công và theo dõi tiến độ đồng thời chuẩn bị và dẫn dắt buổi thảo luận.
  • Thư kí sẽ ghi chép lại ý kiến của các thành viên trong buổi thảo luận.

- Chuẩn bị nội dung để đưa ra buổi thảo luận:

  • Tìm hiểu tư liệu và đưa ra ý kiến.
  • Chuẩn bị những lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến

- Thống nhất mục tiêu cùng thời gian của buổi thảo luận. 

Bước 2: Thảo luận

- Trình bày ý kiến: Nhóm trưởng sẽ dẫn dắt trình bày ý kiến đồng thời ghi chép và tổng hợp lại các ý kiến.

- Phản hồi và thống nhất ý kiến.