[SOẠN BÀI] THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI

Bước 1: Chuẩn bị

Thành lập nhóm và phân công công việc

Mỗi nhóm nhỏ gồm khoảng 6 thành viên, chia thành 2 nhóm nhỏ gồm 2 hoặc 3 người, những ai cùng quan điểm về cùng một nhóm nhỏ.

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Sau khi chia thành hai nhóm nhỏ, mỗi thành viên trong nhóm về nhà đọc văn bản, tìm hiểu kĩ nhân vật, chuẩn bị lí lẽ, bằng chứng làm sáng tỏ quan điểm của nhóm mình.

Thống nhất mục tiêu và thời gian thảo luận

Để thống nhất mục tiêu, thời gian buổi thảo luận, các nhóm cần trả lời câu hỏi sau: Mục đích của buổi thảo luận hôm nay là gì? Thời gian thảo luận dự kiến là bao lâu? Nhóm bạn có thể có những ý kiến gì? Chuẩn bị lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của nhóm mình và phản bác ý kiến của nhóm bạn?

Bước 2: Thảo luận

Trình bày ý kiến

Sử dụng giấy ghi chú những dẫn chứng về nhân vật khi thảo luận để tăng tính thuyết phục.

Phản hồi các ý kiến

- Lắng nghe những ý kiến của nhóm thứ hai, phân tích những điểm hợp lí và chưa hợp lí trong những ý kiến đó, chuẩn bị lí lẽ để phản hồi.

- Sau khi ghi nhận ý kiến cần tập trung phản hồi các ý kiến trọng tâm và được nhiều thành viên quan tâm.

Thống nhất ý kiến

- Ý kiến đưa ra được bằng chứng, lí lẽ thuyết phục và người nói bảo vệ được ý kiến của mình

- Tổng hợp những điểm tương đồng trong các ý kiến trái chiều được các thành viên trong nhóm đồng thuận.

- Dung hòa các ý kiến trái chiều được đưa ra trong bài, dựa trên cơ sở cân nhắc những điểm hợp lí và chưa hợp lí của các ý kiến.

Bài tham khảo:

Nhân vật thuyền trưởng Nê-mô có phải là người xấu không?