[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 107

Câu 1: “Quy tắc”, “luật lệ” có phải là thuật ngữ không? Dựa vào đâu để khẳng định như vậy? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 107)

Lời giải chi tiết: 

“Quy tắc” và “luật lệ” là thuật ngữ vì những từ ngữ này đều biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học và văn bản công nghệ.

Câu 2: Trong phần B của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học, “từ khóa”, “câu chủ đề” có phải là thuật ngữ không? Vì sao? (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 107)

Lời giải chi tiết:

“Từ khoá” và “câu chủ đề" là thuật ngữ vì chúng biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học và văn bản công nghệ.

Câu 3: Điền vào bảng dưới đây một số thuật ngữ được sử dụng trong các phần A,B của văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 107)

Lời giải chi tiết:

Các từ ngữ trên đều là thuật ngữ vì chúng có tính chuẩn xác, khoa học và không có sắc thái biểu cảm. 

Câu 4: Điền vào bảng dưới đây một số thuật ngữ được sử dụng trong các phần của văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn: (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 108)

Dựa vào đâu để em nhận biết các từ ngữ được liệt kê trong bảng trên là các thuật ngữ?

Lời giải chi tiết:

Câu 5: Vận dụng kiến thức đã học từ các môn học Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Toán học, Khoa học tự nhiên,... để tìm thuật ngữ và ngành khoa học thích hợp, sau đó hoàn chỉnh bảng tổng hợp dưới đây: (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 108)

Lời giải chi tiết:

Câu 6: Chỉ ra một số phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? và Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học. (SGK Ngữ văn 7, tập 1 - trang 109)

Lời giải chi tiết: