[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 116

TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG

Câu 1: Trong câu văn sau, những từ ngữ nào có thể được xem là từ ngữ địa phương? Vì sao? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 116)

Tất cả được đựng trong những thẫu, những vịm bày trên một cái trẹc, o bán cơm hến lấy ra bằng những chiếc gáo mù u nhỏ xíu, bàn tay thoăn thoắt mỗi thứ một ít...

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ địa phương trong câu văn trên là (thẫu, vịm, trẹc, o) vì chúng chỉ được dùng ở Miền Trung. 

Câu 2: Liệt kê một số từ ngữ địa phương được dùng trong văn bản Chuyện cơm hến. Những từ ngữ đó có nghĩa tương đương với những từ ngữ nào được dùng ở địa phương em hoặc trong từ ngữ toàn dân? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 116)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Cho biết tác dụng của việc dùng từ ngữ địa phương của Huế trong Chuyện cơm hến. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 116)

Lời giải chi tiết:

Việc sử dụng từ ngữ địa phương của Huế trong văn bản giúp văn bản trở nên gần gũi, mộc mạc và mang đậm tính bản sắc dân tộc khi nói về món ăn bình dân: cơm hến. 

Câu 4: Nêu một số từ ngữ địa phương chỉ sự vật (người, cây cối, con vật, đồ vật,...) ở các vùng miền mà em biết và tìm từ ngữ toàn dân tương ứng. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 116)

Lời giải chi tiết: