[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 62

Câu 1: Tìm từ Hán Việt trong những câu dưới đây (trích tùy bút Cây tre Việt Nam của Thép Mới). Xác định nghĩa của các từ Hán Việt đã tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 62)

a. Tre ấy trong thanh cao, giản dị…như người (Thép Mới)

b. Dưới bóng tre xanh, ta gần gũi một nền văn hóa lâu đời, người dân cày…dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. (Thép Mới)

c. Tre là cánh tay của người nông dân (Thép Mới)

d. Tre là thẳng thắn, bất khuất (Thép Mới) 

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ Hán Việt sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 62)

a. giác: tam giác, tứ giác, ngũ giác, đa giác/ khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác.

b. lệ: luật lệ, điều lệ, ngoại lệ, tục lệ/ diễm lệ, hoa lệ, mĩ lệ, tráng lệ.

c. thiên: thiên lí, thiên lí mã, thiên niên kỉ/ thiên cung, thiên nga, thiên đình, thiên từ/ thiên cư, thiên đô.

d. trường: trường ca, trường độ, trường kì, trường thành/ chiến trường, ngư trường, phi trường, quảng trường.

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 62)

Lời giải chi tiết: 

Điền vào chỗ trống như sau:

  • Tham dự buổi chiêu đãi có ngại đại sứ và phu nhân
  • Về nhà ông lão đem chuyện kể cho vợ nghe
  • Phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang
  • Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh 
  • Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa
  • Các tiết mục của đội văn nghệ nhi đồng thành phố được cổ vũ nhiệt tình 

Câu 4: Viết một đoạn văn khoảng (5 - 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh cây tre được tác giả thể hiện trong bài tùy bút Cây tre Việt Nam, trong đó sử dụng ít nhất hay từ Hán Việt. Giải thích của các từ Hán Việt đó. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 63)

Lời giải chi tiết: 

Cây tre là một niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Không biết từ bao giờ nó đã trở thành người bạn của nông dân Việt Nam. Từ xa xưa tre là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ, đồ chơi của trẻ em đều được làm từ tre nứa. Người già hút thuốc cũng với chiếc điếu cày làm từ thân tre cứng cáp. Tre đã hi sinh để chiến đấu cùng nhân dân ta chống lại kẻ thù. Cây tre có vẻ đẹp bình dị cùng nhiều phẩm chất quý báu. Nó trở thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

⇒ Từ Hán Việt là những từ được gạch chân.

  • Nông dân là người làm ruộng.
  • Hi sinh là từ bỏ quyền lợi và mạng sống để làm việc gì.
  • Nhân dân là người trong một quốc gia, họ được hưởng quyền lợi và phải đáp ứng thi hành nghĩa vụ.