[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 72

PHÓ TỪ

Câu 1: Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ trong các câu sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 72)

a. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng mà nói chung mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ, đều cần biết câu chuyện này.

b. Những lúc ấy, thầy Đuy-sen đã bế các em qua suối.

c. Tuy chúng tôi còn bé, nhưng tôi nghĩ rằng lúc đó chúng tôi đều đã hiểu được những điều ấy.

Lời giải chi tiết:

Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ trong các câu trên là: 

  • a. Mọi người
  • b. Những lúc ấy, các em
  • c. Những điều ấy

Câu 2: Tìm phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ trong những câu sau và cho biết mỗi phó từ bổ sung ý nghĩa gì. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 72)

a. Và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va để kể hết chuyện này.

b. Các em ghé vào đây xem là hay lắm, các em chả sẽ học tập ở đây là gì?

c. Chúng tôi cũng đứng dậy cõng những bao ki-giắc lên lưng và rảo bước về làng.

d. An-tư-nai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không?

Lời giải chi tiết:

Phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ trong những câu trên và mỗi phó từ bổ sung cho ý nghĩa là:

  • a. Hết → Phó từ đứng trước động từ kể chỉ mục đích. Phó từ “hết" đứng sau động từ để chỉ kết quả. 
  • b. Lắm → Phó từ đứng sau tính từ để chỉ mức độ. 
  • c. Cũng → Phó từ đứng trước động từ để chỉ sự tiếp diễn tương tự.
  • d. Quá, chắc là, lắm → Phó từ “quá, lắm” đứng sau tính từ để chỉ mức độ còn phó từ “chắc là" đứng trước tính từ để chỉ khả năng. 

Câu 3: Trong phần (4) của văn bản Người thầy đầu tiên, phó từ hãy được lặp lại nhiều lần. Cho biết tác dụng của việc lặp lại phó từ này. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 72)

Và những khi ấy tôi nghĩ: Hãy nhìn đi, hãy nghiên cứu, chọn lọc. Hãy vẽ hai cây phong của Đuy-sen và An-tư-nai, chính hai cây phong đã cho tuổi thơ của mày bấy nhiêu giây phút sướng vui, mặc dù mày không biết rõ sự tích của chúng. Hãy vẽ một đứa bé đi chân không, da rám nắng. Nó trèo lên cao, thật là cao và ngồi lên một cành phong, đôi mắt hân hoan nhìn vào cõi xa xăm kì ảo.

[...] Nếu không, thì hãy vẽ người thầy giáo tiễn An-tư-nai lên tỉnh. Mày còn nhớ khi ông cất tiếng gọi An-tư-nai lần cuối cùng! Hãy vẽ một bức tranh như thế, sao cho bức tranh ấy giống như tiếng gọi của Đuy-sen mà đến nay An-tư-nai vẫn còn nghe vẳng lại, sẽ vang dội mãi trong lòng mỗi người.

Lời giải chi tiết:

Trong phần kết, phó từ “hãy" được lặp lại nhiều lần nhằm yêu cầu người khác/ bản thân làm một việc gì đó. Việc lặp lại này có tác dụng liệt kê và nhấn mạnh những yêu cầu cần làm đối với bản thân. 

Câu 4: Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 3 phó từ. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 72)

Lời giải chi tiết:

Nhân vật thầy Đuy-sen trong truyện “Người thầy đầu tiên” là nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm với chúng ta hơn cả. Ông là một người thầy tận tâm, yêu thương học trò hết mực. Trong con mắt của cô bé mồ côi, nghèo An-tư-nai, thầy Đuy-sen hiện lên thật đặc biệt. Giữa trời đông buốt giá, những tên nhà giàu cưỡi ngựa lướt quá cười nhạo báng thì thầy Đuy-sen lại chân trần bế các em qua suối, để các em đi tìm con chữ. Khi thấy An-tư-nai ngã, thầy quẳng tảng đá trên tay, nhảy ngay lại, đỡ lên, rồi bế chạy lên bờ và lót chiếc áo choàng đặt An-tư-nai vào đó. Thầy xoa hai chân và bóp chặt đôi tay đang lạnh cóng đưa lên miệng hà hơi ấm. Những hành động ấy đã cho chúng ta thấy được thầy Đuy-sen là một người chu đáo, tận tâm và rất yêu thương học trò.