[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 83 (KẾT NỐI TRI THỨC)

I. CƯỚC CHÚ

Câu 1: Kẻ bảng sau vào vở. Ghi những từ ngữ, nội dung có cước chú trong văn bản Thủy tiên tháng Một vào các cột phù hợp. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Dựa trên quan sát của em về những cước chú trong văn bản Thủy tiên tháng Một, hãy kẻ bảng sau vào vở và điền nội dung cần thiết vào ô trống. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Theo em, cần có thêm cước chú cho từ ngữ, nội dung nào có trong văn bản đã đọc ở trên? Vì sao? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Lời giải chi tiết:

Theo em cần thêm cước chú cho một số từ như: tốc độ bay hơi nước, nhà thủy văn học. 

Câu 4: Hãy trình bày về cách ghi cước chú cho một trong những từ ngữ, nội dung được đề nghị ở bài tập 3. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Lời giải chi tiết:

- Cách ghi cước chú như sau:

  • Đánh dấu từ những nội dung cần cước chú bằng số hoặc là dấu hoa thị. 
  • Ở chân trang hoặc ở cuối văn bản tiến hành lần lượt chú thích về từng từ ngữ hay nội dung đã được đánh dấu để tạo thành một cước chú hoàn chỉnh gồm các thành phần: ký hiệu đánh dấu đối tượng, tên đối tượng, dấu hai chấm và nội dung giải thích.

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Câu 5: Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo được Thô-mát L. Phrít-man thực hiện như thế nào trong Thủy tiên tháng Một? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Lời giải chi tiết:

- Tác giả đã trích dẫn tài liệu tham khảo để làm dẫn chứng xác thực cho bài viết. 

→ Việc trích dẫn tài liệu đã tạo được sự tin cậy và thuyết phục được người đọc.

Câu 6: Trong văn bản Thủy tiên tháng Một, tác giả Thô-mát L. Phrít-ma đã ghi nguồn tài liệu tham khảo ở ngay các đoạn có thông tin được trích dẫn. Nguồn tài liệu tham khảo đó có thể được trình bày theo cách khác: đặt ở một phần riêng cuối văn bản. Cụ thể như sau: (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Tài liệu tham khảo

1. Tổ chức khí tượng thế giới (07/8/2007), "Trên toàn cầu, năm 2007 đang trên đà trở thành một năm thời tiết khắc nghiệt", http://edition.cnn.com/2007/TECH/science/08/07/weather.extremes/index.html

2. Cri-xtốp-phơ Ma-gơ (Christopher Maag) (13/6/2008), "Ở phía đông Ai-o-oa, thành phố "sẽ không bao giờ ngập lụt" nằm dưới độ sâu 12 feet", https://www/nytimes.com/2008/06/13/us/13flood.html

Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa hai cách ghi nguồn tài liệu tham khảo nêu trên. Theo tìm hiểu của em, trong hai cách ghi đó, cách nào được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay?

Lời giải chi tiết:

- Sự khác nhau: 

  • Với cách ghi đầu tác giả không đòi hỏi phải thực hiện nhiều thao tác như cách được giả định trong bài tập.
  • Với cách ghi sau thì tác giả phải sắp xếp các đơn vị tài liệu tham khảo theo trật tự quy củ hơn. Đầu tiên là phải đánh số thứ tự, ghi tên tài liệu và sắp xếp chúng. 

- Theo em tìm hiểu thì cách thứ hai sẽ phổ biến hơn trên sách báo hiện nay. 

Câu 7: Lập bảng theo mẫu sau để đánh giá tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thủy tiên tháng Một. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 84)

Lời giải chi tiết: