[SOẠN BÀI] THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 90 (KẾT NỐI TRI THỨC)

NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG VÀ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ CÓ YẾU TỐ HÁN VIỆT ĐÓ

Câu 1: Em hiểu như thế nào về nghĩa của các yếu tố Hán Việt tạo nên từ tín ngưỡng được dùng trong văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô? Theo em, khi chưa có từ điển trong tay ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 90)

Lời giải chi tiết:

- Với yếu tố tín, có thể nghĩ đến các từ như: uy tín, tín nhiệm, tín tâm và thư tín còn đối với yếu tố ngưỡng có thể nghĩ đến các từ như: ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng.

⇒ Mặc dù có nhiều nghĩa khác nhau nhưng khi kết hợp lại thì cả hai yếu tố tín và ngưỡng thì ta có thể xác định rằng “tín” trong tín ngưỡng là tin tưởng còn “ngưỡng” trong tín ngưỡng là kính mến.

Câu 2: Bản sắc, ưu tư, truyền thông là các từ có yếu tố Hán Việt. Lập bảng theo mẫu được gợi ý sau đây để xác định nghĩa của chúng. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 90)

Lời giải chi tiết: