[SOẠN BÀI] TÓM TẮT Ý CHÍNH DO NGƯỜI KHÁC TRÌNH BÀY

Câu 1: Em đã được học kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày (về đoạn văn) ở bài Tiếng nói của vạn vật. Trong bài học này, em hãy vận dụng kĩ năng đó để tóm tắt được ý chính bài văn biểu cảm do bạn mình trình bày. (SGK Ngữ văn 7 tập 1 - trang 94)

Lời giải chi tiết:

Tóm tác phẩm Thánh Gióng: 

  • Sự ra đời thần kì và kì lạ của Gióng.
  • Gióng cất tiếng nói đầu tiên để nhận sứ mệnh đánh giặc ngoại xâm.
  • Được bà con giúp đỡ Gióng lớn nhanh như thổi. 
  • Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt và cầm gậy sắt đi đánh giặc. 
  • Gióng đánh tan giặc sau đó để lại giáp sắt và cưỡi ngựa bay về trời.
  • Nhớ ơn Gióng vua đã phong làm Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.

Câu 2: Sau khi hoàn thành bản tóm tắt, em có thể sử dụng bảng kiểm để tự đánh giá bài tóm tắt của mình. (SGK Ngữ văn 7 tập 1 - trang 94) 

Lời giải chi tiết:

Câu 3: Em hãy nêu ít nhất hai bài học kinh nghiệm về kĩ năng tóm tắt ý chính do người khác trình bày để có thể sử dụng trong cuộc sống. (SGK Ngữ văn 7 tập 1 - trang 95)

Lời giải chi tiết:

Em rút ra được bài học đó là khi tóm tắt ý chính cần tập trung lắng nghe nội dung, chú trọng vào trọng tâm bài nói và ghi lại những ý chính.