SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI

Câu 1: Tóm tắt các sự kiện chính có trong đoạn trích. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 82)

Lời giải chi tiết: 

Những sự kiện chính trong đoạn trích là:

  • Dân làng cùng nhau đi theo Đan-kô vào rừng.
  • Những người trong bộ lạc không tin tưởng anh nên anh đã xé lồng ngực, lấy ánh sáng trái tim soi cho đoàn người thoát khỏi khu rừng.
  • Đan-kô chết cùng với một trái tim can đảm cháy bừng bừng. 

Câu 2: Cách dùng dấu ngoặc kép trong văn bản trên cho thấy có sự kết hợp lời kể khác nhau của hai người kể chuyện. Hãy xác định lời nói của mỗi người kể chuyện bằng cách hoàn thành bảng sau. Sự thay đổi trong cách kể chuyện như trên có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung câu chuyện? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 82)

Lời giải chi tiết:

Sự thay đổi trên có tác dụng:

  • Giúp người đọc có thể phân biệt được hai câu chuyện đó là: câu chuyện nhân vật tôi kể về bà lão I-dec-ghin và câu chuyện về Đan-kô mà I-dec-ghin kể cho nhân vật tôi nghe.
  • Giúp người đọc thấy được sự thay đổi trong cảm xúc cùng suy nghĩ của nhân vật tôi sau khi nghe câu chuyện về Đan-kô.
  • Giúp người đọc có thể phân biệt giữa hai thế giới: thế giới thực tại (câu chuyện của I-dec-ghin) và thế giới huyền ảo, tưởng tượng (câu chuyện về Đan-kô)

Câu 3: Hãy chỉ ra sự khác biệt về cách sử dụng yếu tố tưởng tượng trong các văn bản truyện khoa học viễn tưởng mà em đã học và văn bản Trái tim Đan- kô. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 83)

Lời giải chi tiết: