[SOẠN BÀI] TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 10

Câu 1: Nội dung chính của văn bản trên là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 93)

A. Giới thiệu một số phương tiện giao thông trong tương lai 

B. Giới thiệu một số phương tiện giao thông tự lái trong tương lai 

C. Giới thiệu một số phương tiện giao thông tự bay trong tương lai 

D. Giới thiệu một số phương tiện giao thông chạy bằng điện trong tương lai 

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: A

Câu 2: Văn bản sắp xếp thông tin theo trật tự nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 93)

A. Trật tự thời gian

B. Quan hệ nguyên nhân – kết quả

C. Mức độ quan trọng

D. Phân loại đối tượng

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: D

Câu 3: Các thông tin chính trong văn bản được làm nổi bật bằng cách nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 93)

A. In đậm 

B. Phóng to

C. In hoa

D. Tô màu

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: A 

Câu 4: Điểm giống nhau giữa các phương tiện được nói đến trong văn bản là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 93)

A. Đều giúp con người có thể rút ngắn thời gian đi lại một cách tối đa

B. Đều giúp con người tiết kiệm được một khối lượng nhiên liệu lớn 

C. Đều giúp con người tránh được các tai nạn giao thông một cách tuyệt đối

D. Đều khắc phục được những hạn chế của những phương tiện ra đời trước đó 

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: D 

Câu 5: Ý tưởng sáng chế các phương tiện nêu trong văn bản cho thấy điều gì ở con người? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 94)

A. Sự chăm chỉ, cần cù

B. Sự thông minh, sáng tạo

C. Sự năng động, dũng cảm 

D. Sự khéo léo, tinh tế

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: B

Câu 6: Tác dụng chính của các hình ảnh được đưa vào văn bản là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 94)

A. Để trang trí, làm cho hình thức của văn bản đẹp hơn

B. Định hướng cách đọc văn bản cho người đọc 

C. Giúp người đọc dễ hình dung ra loại phương tiện đang được giới thiệu

D. Giúp người đọc hình dung ra cách triển khai thông tin của văn bản 

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: C

Câu 7: Từ nào không được coi là thuật ngữ trong lĩnh vực mà văn bản đề cập đến? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 94)

A. Tốc độ

B. Thuật toán

C. Siêu tốc

D. Phương tiện

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: B

Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng về ngôn ngữ của văn bản. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 94)

A. Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu

B. Dùng nhiều biện pháp tu từ

C. Sử dụng thuật ngữ thuộc lĩnh vực mà văn bản đề cập

D. Chủ yếu sử dụng dạng câu trần thuật

Lời giải chi tiết:  

Đáp án đúng: B

Câu 9: Em học được những điều gì về cách trình bày bài văn thuyết minh từ văn bản trên? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 94)

Lời giải chi tiết:  

Văn bản được tác giả triển khai theo trật tự phân loại đối tượng, trật tự này giúp bài viết logic, rõ ràng dễ dàng tiếp cận được người đọc.

Câu 10: Phương tiện giao thông mà em kì vọng trong tương lai là gì? Hãy nêu ngắn gọn đặc điểm và công dụng của phương tiện đó. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 2 - trang 94)

Lời giải chi tiết:  

Phương tiện giao thông mà em kì vọng trong tương lai là ô tô tự lái định vị đường theo google. Nếu chiếc ô tô này được ra đời sẽ giúp người điều khiển tiết kiệm thời gian và có thể sử dụng cả cho những người bị khuyết tật. Quan trọng nhất là nó sẽ tránh được tai nạn một cách tuyệt đối.