[SOẠN BÀI] TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 4

Câu 1: Đoạn trích viết về vấn đề gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 99)

A. Kể chuyện của ông đồ

B. Miêu tả hình ảnh ông đồ

C. Phân tích bài thơ Ông đồ

D. Giới thiệu nhà thơ Vũ Đình Liên

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: C

Câu 2: Vì sao văn bản Về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên nêu trên là văn bản nghị luận văn học. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 99)

A. Vì văn bản tập trung miêu tả hình ảnh ông đồ

B. Vì tác giả đã phân tích cái hay của bài thơ Ông đồ 

C. Vì tác giả đã kể lại câu chuyện về ông đồ viết chữ Nho

D. Vì văn bản đã giúp người đọc hiểu ông đồ là ai 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 3: Theo em, mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 99)

A. Ca ngợi những người viết chữ Nho

B. Ca ngợi hình ảnh ông đồ viết chữ Nho

C. Nêu lên tình cảnh buồn thảm của ông đồ

D. Chỉ ra cái hay của bài thơ Ông đồ 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: D

Câu 4: Câu nào có bằng chứng được người viết dẫn ra từ bài thơ. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 100)

A. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi

B. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

C. Văn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, không chỉ bóng dáng ông đồ mà cả cái tiêu điều của xã hội qua mắt ông đồ .

D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 5: Tác giả phân tích nghệ thuật dùng từ của nhà thơ ở câu nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 100)

A. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

B. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

C. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

D. Dòng thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chỉ như một tiếng thở dài cảm thương, nuối tiếc khôn nguôi

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: A

Câu 6: Câu nào nêu nhận xét về tài năng nghệ thuật của nhà thơ Vũ Đình Liên? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 100)

A. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại.

B. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy”, nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa.

C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

D. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc , nhưng quá muộn rồi

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: C

Câu 7: Người viết thể hiện rõ cảm xúc của mình về hình ảnh ông đồ ở câu nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 100)

A. Hãy trở lại với dòng thơ đầu bài “Mỗi năm hoa đào nở” để thấy quy luật cũ không còn đúng nữa.

B. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi 

C. Tác giả đã có những chi tiết thật đắt: nơi ông đồ là bút mực, nơi trời đất là gió mưa, nơi xã hội là sự thờ ơ không ai hay.

D. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B 

Câu 8: Ý kiến khái quát của người viết về nội dung và nghệ thuật bài thơ Ông đồ được nêu ở câu nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 101)

A. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta.

B. Ông đồ đã kiên nhẫn “vẫn ngồi đấy”, nhưng năm nay không còn kiên nhẫn được nữa.

C. Về ngữ pháp, dòng thơ này rất lạ, nhưng không thấy cộm: “Những người muôn năm cũ”.

D. Như vậy, cũng chỉ tám dòng, bốn mươi chữ đủ nói hết những bước chót của một thời tàn

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: D

Câu 9: Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng bằng cụm chủ - vị. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 101)

Lời giải chi tiết: 

A. Đến bây giờ chúng ta mới thấy luyến tiếc, nhưng quá muộn rồi 

B. Bóng dáng ông đâu phải bóng dáng của một người mà là bóng dáng của cả một thời đại, bóng dáng kí ức của chính tâm hồn chúng ta.

C. Ông đồ đã cố bám lấy xã hội hiện đại, những người hiện đại chúng ta đã thấy sự cố sức của ông, đã thấy ông chới với…

D. Chữ “muôn năm cũ” ở dòng trên đội xuống chữ “bây giờ” của dòng dưới càng bâng khuâng, luyến nhớ

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: D

Câu 10: Em thích nhất đoạn nào trong văn bản Về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên (Vũ Quần Phương)? Vì sao? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 101)

Lời giải chi tiết: 

Trong bài thơ “Ông đồ" em thích nhất là đoạn mở đầu vì ở đoạn này gợi ra không gian tàn tạ, hết thời, buồn bã và ảm đạm.