[SOẠN BÀI] TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 5

Câu 1: Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 117)

A. Đánh Khăng của người Kinh

B. Đánh trỏng của người Khmer

C. Đánh kol của người Khmer

D. Đánh kol của người Chăm

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: C

Câu 2: Theo văn bản, phần lớn người Khmer cư trú và sinh sống ở đâu? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 117)

A. Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Kon Tum

D. Đông Nam Bộ 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 3: Các trò chơi dân gian tiêu biểu của người Khmer thường được tổ chức ở đâu? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 117)

A. Tại các phum, sóc, sân chùa, trường học

B. Chỉ ở sân các trường học phổ thông 

C. Chỉ tại các sân chùa có diện tích rộng

D. Chỉ ở các bãi đất rộng của phum, sóc

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: A

Câu 4: Kol là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 117)

A. Một khúc cây tròn, ngắn, dài, chừng 5-10 cm, bằng ngón tay cái

B. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 3-5 cm, bằng ngón tay cái

C. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài, chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái

D. Một khúc cây tre, dài chừng 5-8 cm, bằng ngón tay cái, có màu xanh

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: C

Câu 5: Trò chơi đánh kol có quy định gì về số lượng người chơi.  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 117)

A. Bao nhiêu người cũng được

B. Từ 5-10 người một phe

C. Mỗi phe 10 người

D. Mỗi phe 5 người

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 6: Phương án nào nêu quy định về kích thước của sân chơi kol? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 117)

A. Mỗi phe đứng dàn ngang ở vạch cuối sân

B. Giữa sân có một gạch ngang chia đôi hai bên

C. Một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá

D. Giữa lằn gạch có một lỗ tròn

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: C

Câu 7: Câu nào miêu tả động tác bắt đầu cuộc thi chơi kol?  (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 118)

A. Nếu đỡ hụt (không bắt được kol) thì người đỡ phải nhặt khúc kol chạy đến vạch cho vào lỗ

B. Mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1 mét gõ cho kol bay lên vừa tầm đánh về phía đối phương

C. Người cầm gậy phía bên kia (bắt) chụp được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại phía đối phương

D. Người bị truy đuổi phải truyền khúc kol lại cho phe mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng.

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 8: Quy định về phần thưởng cho đội thắng trong trò chơi kol thường là gì? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 118)

A. Người thua phải cõng người thắng

B. Người thua phải quỳ trước người thắng 

C. Người thua phải chạy mấy vòng sân.

D. Người thắng được tiền thưởng

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: A

Câu 9: Câu nào ở đây có trạng ngữ được mở rộng? (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 118)

A. Người cầm gậy phía bên kia (bắt) chụp được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại phía đối phương

B. Trên một khoảng đất rộng non nửa sân bóng đá, người chơi chia làm hai phe, từ 5-10 người một phe

C. Người bị truy đuổi phải chuyền khúc kol lại cho phe mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng.

D. Chơi kol gần giống như trò chơi đánh trỏng (Nam Bộ), đánh Khăng của người Kinh (phía Bắc)

Lời giải chi tiết: 

Đáp án đúng: B

Câu 10: Tìm trong phần mở đầu văn bản, viết ra một câu người viết ca ngợi văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ. (SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - trang 118) 

Lời giải chi tiết: 

Trong phần mở đầu của văn bản, câu mà người viết ca ngợi văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ là: Cũng như các dân tộc khác, người khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng.